ARCHIWUM osiągnięcia - rok szkolny 2012 / 2013
 
   [II LO] Kolejny sukces uczniów II LO w Rumi

II LO w Rumi z radością odnotowuje kolejnych laureatów. Siedmioro uczniów wzięło udział w konkursie literackim „Po co Unii Europejskiej Polska?” ogłoszonym przez deputowaną do Parlamentu Europejskiego prof. Joannę Senyszyn.

Wszyscy znaleźli się wśród 26 uczestników ścisłego finału, w tym czworo zdobyło dyplomyza udział, dwoje wyróżnienia, a Wiktoria Pawłowska z kl. Ia zdobyła I miejsce, deklasując 207 uczniów i studentów, którzy przystąpili do konkursu w styczniu tego roku. W nagrodę pojedzie do Brukseli i zwiedzi Parlament Europejski.

Wiktoria nie była obecna na uroczystości wręczenia nagród, wraz z grupą licealistów II LO przebywa na wycieczce w Lauf, wymianie młodzieży z Christoph Jacob Treu Gymnasium, zaprzyjaźnionej szkoły w niemieckiej Bawarii. Pani prof. Senyszyn ufundowała także dodatkową nagrodę dla pani dyrektor Lucyny Oglęckiej za wkład pracy w przygotowanie tak licznej grupy uczniów zainteresowanej popularyzacją idei integracji europejskiej wśród młodzieży. Pani dyrektor także pojedzie do Brukseli. Tak więc II LO w Rumi będzie reprezentowane w stolicy Belgii i Unii Europejskiej przez obie panie.

Gratulujemy!

[#15]  as, 13.06.2013 10:55 
   [II LO] Sukces ucznia II LO w Rumi

Uczeń klasy IIb II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi Tomasz Dranicki uzyskał tytuł laureata VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922 „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” oraz zaproszenie do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W dniach 7 - 9 czerwca br. Tomek uczestniczył w Warszawie w etapie centralnym olimpiady. Wiedza niezbędna w zawodach tego stopnia daleko wykracza poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej, toteż od drugoklasisty wymagane było na wstępie przywiezienie samodzielnie napisanej pracy nt. „Losy mojej rodziny w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1887–1922”. Jego opracowanie zawierało rozrysowaną genealogię rodziny i opis wydarzeń, w których uczestniczyli.

Było to o tyle trudne, że przekazy rodzinne nie zawsze sięgają tak odległych czasów. Za udział w tej konkurencji zdobył III miejsce. Tomek przygotowywał się także do oprowadzania po wybranym losowo przez Komisję Egzaminacyjną zabytku historycznym Warszawy. Kilka dni wcześniej dowiedział się, że ma w zajmujący sposób opowiedzieć grupie innych uczestników Olimpiady o fotografii Pochodu Narodowego Warszawy, który w rocznicę Konstytucji 3 Maja w 1916 r. przeszedł od Zamku do Belwederu i Placu Unii Lubelskiej dając świadectwo woli narodu do niepodległego bytu. Zdjęcie wykonano z pałacu Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie, postaci i miejsca uwidocznione na zdjęciu miał zaprezentować w czasie 7 min., przy czym komisja oceniała wiedzę, poprawność językową, atrakcyjność przekazu i mowę ciała przewodnika. W tej konkurencji Tomek był najlepszy w całej Polsce! Musiał mieć także wiadomości o eksponatach Muzeum Wojska Polskiego, w tym broni, mundurach, orderach, odznaczeniach i znakach wojskowych. Na terenie Cytadeli Warszawskiej musiał umieć rozpoznać i zinterpretować utwory literackie dotyczące dziejów Polski i Wojska Polskiego oraz walki o niepodległość, mapy i utwory muzyczne oraz wykazać się wiedzą na temat ich twórców. I tu nasz uczeń osiągnął sukces zdobywając III miejsce.

Przez ogrom przygotowań do olimpiady pomagał Tomkowi przejść nauczyciel historii II LO w Rumi mgr Leszek Kiersznikiewicz, który towarzyszył uczniowi w Warszawie. Obaj panowie zgodnie potwierdzają bogaty program przygotowany przez organizatorów olimpiady, zarówno dla uczestników, jak i nauczycieli.

Były wycieczki do Sulejówka i zwiedzanie Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego, Belwederu, Muzeum Katyńskiego, fortyfikacji i X Pawilonu w Cytadeli, wszyscy uczestnicy obejrzeli film „Warszawa 1935”. Wyjątkowym punktem programu było złożenie wieńca i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród finalistom i laureatom w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Olimpiada wymagała długotrwałych przygotowań i wielkiego oczytania, tym większy nasz sukces, tym większa duma II LO. Tomku, gratulacje!

[#14]  as, 12.06.2013 10:41 
   [II LO] Konkurs wiedzy o Niemczech

11 czerwca 2013 r. uczeń kl. IIb II LO w Rumi Tomasz Dranicki brał udział w II etapie IX Konkursu wiedzy o Niemczech „Deut – Land – Nachbarland 2012/2013” organizowanego przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zajmując zaszczytne 5 miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Tomek jest uczniem nauczycielki języka niemieckiego pani wicedyrektor Lucyny Penkowskiej, a jego osiągnięcie jest tym poważniejsze, że trzy dni wcześniej z sukcesami uczestniczył w etapie ogólnopolskim olimpiady „Losy żołnierza polskiego” w Warszawie.

[#9]  as, 11.06.2013 12:37 
   [II LO] Sukces uczniów II LO w Rumi

Dwaj uczniowie kl. IIb naszej szkoły Tomek Dranicki i Bartek Czyżniak zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu wiedzy o Niemczech „Deut – Land – Nachbarland 2012/2013” organizowanego przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Finał odbędzie się 11 czerwca 2013 r., ale my wraz z panią wicedyrektor Lucyną Penkowską, nauczycielką języka niemieckiego przygotowującą obu uczniów do konkursu, już dzisiaj trzymamy kciuki życząc znalezienia się wśród 6 finalistów.

Powodzenia! Trzymajcie się, chłopaki!

[#47]  as, 10.06.2013 10:20 
   [II LO] Konkurs biblijny

13 kwietnia 2013 r. w Rumi odbył się Etap Wojewódzko-Metropolitalny Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda pod patronatem Metropolity Gdańskiego Jego Ekscelencji ks. abp Sławoja Leszka Głódzia.
Z przyjemnością odnotowujemy kolejny sukces ucznia klasy IIb Tomka Dranickiego. Jako jeden z ośmiorga uczestników otrzymał wyróżnienie, wykazując się ponad przeciętną wiedzą na temat Ewangelii wg św. Marka. Zdjęcia z uroczystości wręczania nagród publikujemy dzięki uprzejmości dziennikarzy www.rumia.naszemiasto.pl.

Gratulacje, Tomku!  

[#45]  as, 14.04.2013 10:09 
   [II LO] Olimpiada Los żołnierza

Tomku, powodzenia!

Duma II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi uczeń klasy IIb Tomasz Dranicki uczestnicząc w etapie rejonowym VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922 „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” zajął II miejsce, przechodząc tym samym do etapu centralnego w Warszawie. Wiedza niezbędna w zawodach tego stopnia olimpiady wykracza poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej, toteż od Tomka wymagana będzie także umiejętność oprowadzania po wybranych losowo obiektach historycznych lub fragmencie Muzeum Wojska Polskiego. Nauczycielem przygotowującym ucznia jest historyk Leszek Kiersznikiewicz, tak więc obu panów czeka wyprawa do stolicy w dniach 7 - 9 czerwca.
Sukcesem Tomka jest również zakwalifikowanie się do etapu wojewódzko - metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Tym razem ucznia przygotowywał katecheta II LO ks. dr Piotr Przyborek, a kciuki trzymamy 13 kwietnia.

Tomku, gratulujemy i życzymy powodzenia!  

[#44]  as, 13.04.2013 10:04 
   [SP 9] Konkurs kaligraficzny

REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO "O ZŁOTE PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY" DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

" Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok.
Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy
między nimi. Jedne kreski grubsze inne cieńsze.
Całość ma podkreślać stosunek do osoby do której
kieruje moje słowa. Każda litera jest trochę inna,
zależnie od tego obok jakiej litery stoi, ale także od tego
co piszemy i jakie towarzyszą temu emocje.
Pisanie odręczne dyscyplinuje człowieka i porządkuje
sposób myślenia. Najważniejsze by ostatecznie tekst
wyglądał estetycznie."
Prof. Wiktor Zin

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego " O Złote Pióro Dyrektora Szkoły" dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi.


2. Celem konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania
 • rozbudzenie zainteresowania pismem
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.

3. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap - eliminacje klasowe – 5 marca 2013 r.
 2. etap - eliminacje szkolne – 12 marca 2013 r.
 3. etap - eliminacje międzyszkolne, które odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi – 16 kwietnia 2013 r.


Etap I - klasowy

Eliminacje klasowe przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie. Tekst przygotowany przez organizatorów ( odmienny dla każdej grupy wiekowej) uczniowie przepisują piórem na kartkach z uwzględnieniem zróżnicowanej liniatury.
Czas - 1 godz. lekcyjna.

Do drugiego etapu kwalifikują się trzej uczniowie z każdej klasy, którzy w sposób poprawny pod względem graficznym oraz estetycznie przepisali podany tekst.

Ø W przypadku nieobecności ucznia w dniu przeprowadzania I etapu konkursu, spowodowanej chorobą, nauczyciel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eliminacji dla tego ucznia w późniejszym terminie.


Etap II- szkolny
Drugi etap przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
Czas pisania tekstu - 1 godzina lekcyjna.
Komisja dokonuje kwalifikacji zwycięzców II etapu ( po trzech uczniów z każdego poziomu klas II i III ). Komisja sporządza protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu oraz listę uczestników etapu III i przesyła do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6 do dnia 27 marca 2013r.
Przekroczenie terminu zgłoszenia jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Etap III - międzyszkolny

Etap międzyszkolny odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 Rumi przed Komisją Konkursową.
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu konkursu lub w późniejszym terminie, który zostanie podany podczas finału konkursu.

4. Forma przeprowadzenia konkursu

Nauczyciel dokonując oceny prac uwzględnia:

 • prawidłowe pisanie grup liter małych i liter wielkich, kolejność wykonywania kresek w liniaturze,
 • właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter / łączenie bez przerywania, powracanie po śladzie /
 • utrzymywanie pisma w liniaturze / nie wychodzenie poza linie i dociąganie do linii /
 • stosowanie jednolitych proporcji liter
 • stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami.
 • stosowanie jednolitego pochylenia liter
 • czytelność i estetykę

Błędy graficzne:

 • konstrukcyjne - niedopełnienie kształtów i zniekształcenie linii liter bądź nieproporcjonalnej wielkości, brak spoistości elementów litery
 • w łączeniu liter - brak łączenia lub łączenie niewłaściwe
 • proporcjonalności - nierównomierne zagęszczenie liter w wyrazach lub wyrazów w zdaniu oraz różna wysokość i szerokość liter / pojedyncza litera może być napisana poprawnie, a w piśmie może nie harmonizować z innymi,
 • niejednolitego pochylenia pisma
 • nie utrzymywanie się w liniaturze - nie dociąga do linii, wychodzi poza linie

Błędy obniżające estetykę pisma to również skreślenia i błędy ortograficzne.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Literatura:
Berthet D. Wprowadzenie do nauki pisania wydawnictwo Cyklady 2002
Tadeusz Wróbel Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, WSz i P, Warszawa 1985
Maria Cackowska i Irena Tarkowska - Umiejętność pisania uczniów klas trzecich w systemie kształcenia zintegrowanego - Życie Szkoły nr 8 /2003

Organizatorzy

mgr Krystyna Wrotniak
mgr Ewa Andruszkiewicz
mgr Anna Kurowska-Jurczak
mgr Elżbieta Idziak

[#81]  as, 20.02.2013 17:13 
   [II LO] Gratulacje, Tomku!

Od dwóch lat uczniem naszej szkoły w klasie IIb jest Tomasz Dranicki. W ciągu tego krótkiego czasu zdążył dać się poznać jako doskonały uczeń, reprezentując szkołę w wielu konkursach i olimpiadach. 4 czerwca podczas finału ósmej edycji konkursu wiedzy ogólnej o Niemczech pt. "Deutsch-Land-Nachbarland" organizowanego przez ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego Tomek zajął VI miejsce w województwie pomorskim. Nagrodę otrzymał z rąk Konsula Generalnego Niemiec pani Anette Klein.
W ubiegłorocznym finale XII edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu Gdańskim, Tomek zajął w zmaganiach zespołowych II miejsce, a I indywidualnie. Obecnie drużyna, w której reprezentował naszą szkołę zajęła V miejsce. Jest uzdolniony literacko. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, pracując w redakcji gazetki szkolnej i tworząc do niej ciekawe artykuły. Jest najlepszym uczniem II LO w Rumi, kończąc pierwszą klasę uzyskał średnią ocen 5,50. Jako kandydat Samorządu Uczniowskiego jednogłośnie uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej II LO do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2012/2013. 22 listopada Tomek znalazł się wśród 220 najlepszych uczniów województwa pomorskiego i wziął udział w uroczystości wręczenia stypendiów.

Gratulujemy i cieszymy się sukcesami naszego ucznia!  

[#29]  as, 24.11.2012 18:10 
   [II LO] Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

16 listopada drużyna II LO w Rumi w składzie Laura Rzeźnikowska, Małgorzata Terpiłowska i Tomasz Dranicki pod kierunkiem pana Leszka Kiersznikiewicza wzięła udział w XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi. Ogółem wzięło w niej udział 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu wejherowskiego. Zawody składały się z trzech części: w pierwszej uczestnicy pisali test, w drugiej publiczność i jury oglądali przygotowane przez zespoły prezentacje multimedialne na temat „Kaszuby znane i nieznane”, zaś w finałowej trzeciej części pięć najlepszych drużyn odpowiadało na pytania ustne. Pracę uczestników oceniało czteroosobowe jury w składzie: Jerzy Hoppe – przewodniczący oraz Tomasz Fopke, Ludwik Bach i Leszek Winczewski – członkowie. W kategorii indywidualnej nasza prezentacja multimedialna okazała się najlepsza. W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna zajęła V miejsce. W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy i dwa zestawy gier logicznych, które zostały przekazane do biblioteki szkolnej.
Na zakończenie uczestnicy olimpiady wysłuchali kaszubskiego repertuaru chóru Rumianie.  

[#28]  as, 16.11.2012 18:07 

18 lut 2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 1.912.200  
stat4u
0,1572266