Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

DZIAŁALNOŚĆ

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

klas I-III w roku szkolnym 2021/2022

Podstawowym celem działalności Małego Samorządu Uczniowskiego SP9 jest rozbudzanie aktywności społecznej uczniów i zachęcanie ich do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz innych. Współdziałanie z domami opieki oraz organizowanie akcji charytatywnych odgrywa istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka. Sprzyja ono kształtowaniu właściwych postaw moralnych, przyczynia się do uwrażliwienia dzieci na los innych, uczy ich szanowania siebie nawzajem, skłania do większej tolerancji i zauważenia potrzeb drugiego człowieka, przyczynia się do poszanowania godności i odrębności osób z najbliższego otoczenia.

W skład MSU wchodzą uczniowie klas I-III.

Działania cykliczne MSU:

wykonanie i wręczanie laurek pracownikom obsługi technicznej i administracji z okazji Święta Edukacji Narodowej

stała współpraca z samorządami uczniowskimi klas IV-VIII i LO

organizacja i udział w akcjach charytatywnych

udział w akcji ogólnopolskiej „Góra Grosza”

udział w projekcie „Zdrowo jemy-długo i komfortowo żyjemy”

zbieranie plastikowych korków

udział w projekcie „Wyślij pączka do Afryki”, prowadzonej przez Fundację Kapucyni i Misje

organizowanie „Tygodnia Edukacji Globalnej”

udział w akcji „ W zdrowym ciele”

Wszystkie działania MSU można, przez cały rok szkolny, śledzić na stronie naszej szkoły w zakładce wydarzenia.

Opiekunowie MSU pani G. Theis, pani J. Rafalska


22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.639.946  
stat4u