Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do oddziałów wychowania przedszkolnego
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi na rok szkolny 2021 / 2022
dostępna jest w Sekretariacie szkoły.

Lista dzieci przyjętych do klasy IVA matematycznej i IVB sportowej.
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi na rok szkolny 2021 / 2022
dostępna jest w Sekretariacie szkoły.

Lista dzieci przyjętych do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi na rok szkolny 2021 / 2022
dostępna jest w Sekretariacie szkoły.

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji, naliczane będą punkty na konto kandydata.

        Rekrutacja do KLASY IV SPORTOWEJ na rok szkolny 2021/2022:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV sportowej.

Wymagania: złożenie dokumentów - podanie, karta kwalifikacyjną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań (lub karta zdrowia sportowca) oraz udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się w czwartek 10 czerwca o godzinie 16.15 i poniedziałek 14 czerwca o godzinie 17.00. Testy kwalifikacyjne odbędą sie dużej sali gimnastycznej SP9 w Rumi.

Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 i drogą elektroniczną przesłać na szkolny adres email, tj. sp9@rumia.edu.pl lub dostarczyć do trenerów w dniu testów.
Test kwalifikacyjny obejmuje pięć prób sprawnościowych: skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg po trójkącie (30m), bieg wahadłowy oraz rzut piłką lekarską (1kg). Ocenie podlegają najlepsze wyniki testów. Każdy kandydat powinien zabrać strój sportowy oraz obuwie odpowiednie na halę sportową.

1. Podanie do klasy sportowej.pobierz
2. Karta kwalifikacyjna do klasy sportowej.pobierz
        Rekrutacja do KLASY IV MATEMATYCZNEJ na rok szkolny 2021/2022:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV z innowacyjnym programem matematyki.

Test kwalifikacyjny do klasy IV z innowacyjnym programem matematyki zostanie przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2021 r., o godz. 9.00, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny (dezynfekcja, zachowanie zalecanego odstępu, maseczka-opaska).
Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 i drogą elektroniczną przesłać na szkolny adres email, tj. sp9@rumia.edu.pl.
Zainteresowani Rodzice proszeni są o wypełnienie zgłoszenia dziecka. Termin składania wniosków upływa w dniu 28 maja 2021 r.

1. Podanie do klasy matematycznej.pobierz
2. Literatura - przykładowe zadania.pobierz
        Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022:
1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP9 w Rumi.pobierz
2. Wniosek o przyjęcie kandydata do OWP.pobierz
3. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do OWP.pobierz
       oraz
4. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
5. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.pobierz
6. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
7. Oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie.pobierz
       Liczba wolnych miejsc do oddziałów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 75
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2021/2022:
1. Zasady i terminy rekrutacji do klas I SP9 w Rumi.pobierz
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz
3. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
4. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy I.pobierz
5. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
       oraz
6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
7. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.pobierz
8. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
9. Oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie.pobierz
Top

08-01-2022 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
5.113.398  
stat4u