Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

UWAGA !!! Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

Proszę dołączyć dokumenty, które zaznaczają Państwo we wnioskach.
Tylko na podstawie załączonej dokumentacji, naliczane będą punkty na konto kandydata.

        Rekrutacja do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023:
       Informacje dotyczące rekrutacji do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego na rok 2022 / 2023 prowadzone będzie na wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka przy wykorzystaniu ELEKTRONICZNEGO SYTEMU REKRUTACYJNEGO od dnia 1 marca 2022 r. Link do systemu https://rumia.formico.pl

Wydrukowany z systemu kompletny wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie do Oddziałów Wychowania Przedszkolnego należy złozyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi w terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 11 marca 2022 roku (1 termin).

1. Zasady i terminy rekrutacji do OWP SP9 w Rumi.pobierz
2. Elektroniczny system rekrutacji - przewodnik.pobierz
        Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023:
1. Zasady i terminy rekrutacji do klas I SP9 w Rumi.pobierz
2. Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.pobierz
3. Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.pobierz
4. Poświadczenie woli przyjęcia kandydata do klasy I.pobierz
5. Obwód szkoły SP9 w Rumi - wykaz ulic.pobierz
       oraz
6. Oświadczenie o wielodzietności.pobierz
7. Oświadczenie uczęszczania do oddziału przedszkolnego w SP9.pobierz
8. Oświadczenie uczęszczania do przedszkola w obwodzie SP9.pobierz
9. Oświadczenie uczęszczania rodzeństwa kandydata.pobierz
Rekrutacja do KLASY IV z innowacyjnym programem matematyki na rok szkolny 2022/2023:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV z innowacyjnym programem matematyki.

Test kwalifikacyjny do klasy IV z innowacyjnym programem matematyki zostanie przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2022r., o godz. 9.00.

Karte zgoszeniowa naley pobrac ze strony internetowej Szkoly Podstawowej Nr 9 i droga elektroniczna przeslac na adres szkoly, tj. sp9@rumia.edu.pl

Zainteresowani rodzice proszeni sa o wypelnienie zgloszenia dziecka. Termin skladania wnioskow uplywa w dniu 27 maja 2022r.

1. Podanie do klasy z innowacyjnym programem matematyki pobierz
 
         Rekrutacja do KLASY IV SPORTOWEJ na rok szkolny 2022/2023
:
       Informacje dotyczące rekrutacji do klasy IV sportowej.

Wymagania: złożenie dokumentów - podanie, karta kwalifikacyjną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań (lub karta zdrowia sportowca) oraz udział w testach kwalifikacyjnych, które odbędą się 10.05 (wtorek) i 12.05 (czwartek) 2022 r. o godzinie 16.30. Testy kwalifikacyjne odbędą sie dużej sali gimnastycznej SP9 w Rumi.

Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 i drogą elektroniczną przesłać na szkolny adres email, tj. sp9@rumia.edu.pl lub dostarczyć do trenerów w dniu testów.
Test kwalifikacyjny obejmuje pięć prób sprawnościowych: skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg po trójkącie (30m), bieg wahadłowy oraz rzut piłką lekarską (1kg). Ocenie podlegają najlepsze wyniki testów. Każdy kandydat powinien zabrać strój sportowy oraz obuwie odpowiednie na halę sportową.

1. Podanie do klasy sportowej.pobierz
2. Karta kwalifikacyjna do klasy sportowej.pobierz
3. Terminy rekrutacji.pobierz
Top

10-10-2022 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
5.943.063  
stat4u