Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
   POCIĄG DO EDUKACJI

PROJEKT „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” .

Od września zaczynają się zajęcia dla uczniów w ramach Projektu „POCIĄG DO EDUKACJI – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI POPRZEZ WZROST POZIOMU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI” . Projekt polega na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.

Zaplanowane zajęcia w ramach projektu to:

• Zajęcia rozwijające z matematyki

• Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

• Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych

• Koło zainteresowań z informatyki

• Zajęcia wyrównawcze z matematyki

• Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

• Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych

• Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność

• Koła zainteresowań z Przedsiebiorczości

• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach będzie przeprowadzona na początku roku szkolnego 2017/2018, aby zajęcia mogły się rozpocząć najpóźniej 1 października 2017 r. Uczeń powinien wypełnić i złożyć do Koordynatora projektu wszystkie dokumenty zawarte w Regulaminie tj:

1. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)

2. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

3. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

4. Załącznik nr 5 Opinia wychowawcy klasy

5. Załącznik nr 7 Kwestionariusz danych osobowych uczestnika projektu

[#1564]  jk, 09.08.2017 20:11 
   III edycja Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 w Gdańsku
W dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020. Uroczystość dedykowana była wybranym nauczycielom matematyki, a honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Pani Agnieszka Kwolek, nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, została absolwentką III edycji PALE 2020, a tym samym liderem zmian na rzecz osiągania wysokiej jakości edukacji matematycznej w Rumi. Nauczycielka aktywnie uczestniczyła w rocznym doskonaleniu kompetencji merytoryczno-metodycznych w zakresie metodyki kształcenia matematycznego oraz opracowała, wraz z Panią Grażyną Michalską ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, Koncepcję pracy liderów matematyki w Rumi. Serdecznie gratulujemy sukcesu, życząc dalszego powodzenia na drodze rozwoju zawodowego.
[#1560]  al, 03.07.2017 01:11 
   Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Po miesiącach wytężonej nauki oraz innych działaniach oświatowych, ekologicznych, kulturalnych, krajoznawczych i charytatywnych uczniowie naszej szkoły uroczystą galą na sali gimnastycznej zakończyli rok szkolny 2016/2017. Uczniowie z klas I – VI, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i odnieśli sukcesy w konkursach matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych, fotograficznych, plastycznych i sportowych odebrali słowa uznania i nagrody. Zamykając rok szkolny dyrektor Lucyna Oglęcka prosiła, aby na wakacjach uczniowie byli ostrożni oraz życzyła interesujących podróży, a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Podziękowania otrzymali Rodzice, którzy wspierali działania szkoły i aktywnie uczestniczyli w jej życiu. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie i nauczyciele udali się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne spotkania, na których odebrali świadectwa.

Przejdź do galerii  Zakończenie roku szkolnego

 

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

Iwona Maćkowiak

[#1557]  im, 24.06.2017 14:46 
   UWAGA! Konkurs filmowy!
[#1556]  jk, 23.06.2017 12:53 
   Rumska dziewiątka „Naukową Szkołą Ignacego”

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy”. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. W programie, którego celem jest zachęcenie dzieci do poznania nauk ścisłych poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie, wzięło udział prawie 3000 uczniów ze 159 szkół. „Być jak Ignacy” to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza i nagrody. W tym roku tytuł trafił do placówek, których uczniowie przeprowadzili najciekawsze działania związane z promocją nauki i postacią Ignacego Łukasiewicza. Wszystkie zwycięskie projekty udowodniły, że wiedza zdobyta przez odkrywanie, eksperymentowanie i zabawę to najskuteczniejsza forma edukacji. Do Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego przystąpiło 159 szkół podstawowych z całej Polski. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami założyli koła naukowe, dzięki którym poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych przez twórców programu. Podczas wręczenia nagród w Muzeum Gazownictwa Fundacja PGNiG po raz pierwszy zaprezentowała specjalne mobilne laboratorium. Od września będzie odwiedzało szkoły, które wygrały w konkursie. Na pokładzie specjalnie zaadoptowanego autobusu będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, pokazy, warsztaty, eksperymenty i projekcje filmów edukacyjnych. Szczegółowe informacje i wszystkie elementy składające się na program „Być jak Ignacy” dostępne są na platformie internetowej www.bycjakignacy.pl. Zapraszamy także na profil programu na Facebooku: www.fb.com/bycjakignacy Program „Być jak Ignacy” został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Szkolny koordynator konkursu

Katarzyna Strumnik Drabińska

[#1553]  jk, 22.06.2017 16:24 
   Tydzień czytania legend morskich i kaszubskich

Tegorocznemu Tygodniowi Czytania Dzieciom, który trwał w dniach 5-9 czerwca, przyświecało hasło: "Poznajemy nasz region". Uczniowie klas I-VI wysłuchali w pierwszej kolejności wiersza "Lokomotywa" Juliana Tuwima, który tradycyjnie rozpoczyna akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, aby później zapoznać się z legendami kaszubskimi i morskimi. Tygodniowa kampania czytania 2016/2017 w naszej szkole odniosła sukces. Wszyscy chętnie włączyli się w nasze przedsięwzięcie, a dzieci z uwagą słuchały 8 wybranych legend. Oprócz czytania zorganizowano także quiz sprawdzający znajomość wysłuchanych legend. Łącznie udzielono 850 odpowiedzi. Z klas I-III udzielono ich 745, a z klas IV-VI 105. 12 czerwca odbyło się losowanie, a nagrody otrzymali:

z klas I- III:

 •  Hania Pade II b
 • Julia Kaczmarek III j
 • Emilka Szablikowska III h
 • nagroda dodatkowa- klasa III j

z klas IV-VI:

 • Ania Kowalska VI a
 •  Szymon Retur IV c
 •  Magda Górkowska V c
 • nagroda dodatkowa - klasa Vc

Mamy nadzieję, że ta akcja wpłynie na wzrost czytelnictwa wśród uczniów. A my będziemy czytać dalej, bo przecież mądre szkoły czytają dzieciom. Trzeba przyznać, że działo się naprawdę wiele i za to należą się podziękowania wszystkim, którzy zrozumieli ważność realizowanej akcji i aktywnie na nią odpowiedzieli.

Przejdź do galerii  Legendy

Edyta Jankowska- Giermek, Iwona Maćkowiak, Ewa Wodniczak, Karolina Bąkowska, Joanna Próchniak, Sylwia Jerzyk

[#1543]  im, 15.06.2017 11:42 
   Święto szkoły borchardowskiej w Strzebielinie

Dnia 14 czerwca jedna z naszych siostrzanych szkół - Szkoła Podstawowa w Strzebielinie Osiedlu obchodziła święto 30-lecia nadania imienia kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym oraz złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicami patrona szkoły. Następnie pani dyrektor szkoły, mgr Teresa Hinc zaprosiła na uroczystą akademię przygotowaną przez nauczycieli i dzieci placówki w Strzebielinie. Podczas gali nastąpiło przekazanie szkole nowego sztandaru. Na zakończenie uroczystości dzieci wzięły udział w Turnieju Morskim. Cała uroczystość miała również charakter morski. Wielokrotnie wspominano wybitną postać naszego wspólnego patrona. Naszą szkołę reprezentowała nauczycielka j.kaszubskiego, pani Edyta Jankowska-Giermek, wraz z córkami - Urszulą, uczennicą klasy III j i Natalią, uczennicą klasy VI a.

Edyta Giermek

[#1554]  jk, 14.06.2017 16:29 
   Szkolny konkurs "Literatura w piosence"

Dnia 31 maja 2017r. odbył się szkolny konkurs „Literatura w piosence”. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie: solista oraz zespół. Każdy z wykonawców zaśpiewał jedną piosenkę promującą literaturę. Organizatorzy oraz jury wyłonili zwycięzców konkursu.

W kategorii SOLISTA:

 • I miejsce – Marta Soporowska kl. 2E
 • II miejsce – Rima Czernialis kl. 2A

W kategorii ZESPÓŁ:

 • I miejsce – zespół „BAJNUTKI” z klasy 2B w składzie: Hanna Pade i Michalina Maciak
 • II miejsce – zespół „NUTKI” z klasy 2B w składzie Amelia Borowska i Wiktoria Dombrowska
 • III miejsce – zespół „ORTOLUDKI” z klasy 2E w składzie: Hanna Buczma, Natalia Fikus oraz Zuzanna Borowik.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za wspaniałe wykonania oraz zaangażowanie w przygotowanie kostiumów oraz rekwizytów. Wszyscy wykonawcy dostali dyplomy oraz nagrody.

Przejdź do galerii  Piosenka

Ewa Wodniczak, Małgorzata Suchocka

[#1540]  im, 13.06.2017 17:12 
   Czysta Rumia

Każdego roku, 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, w ten sposób chcemy przypominać o nieustannej potrzebie szerzenia edukacji ekologicznej. W naszym mieście 10 czerwca odbyła się trzecia edycja ekologicznej akcji Czysta Rumia. Uczniowie naszej szkoły chętnie przystąpili do sprzątania wyznaczonego terenu, aby następnie wziąć udział pikniku ekologicznym w Parku Żelewskiego. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywną postawę proekologiczną. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku zebrano ponad 6,5 tony śmieci. Sukces akcji oraz olbrzymie zainteresowanie świadczą o zaangażowaniu i wysokiej świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły.

Przejdź do galerii  Czysta Rumia

Iwona Maćkowiak

[#1546]  im, 10.06.2017 19:53 
   Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich

Dnia 9 czerwca 2017 roku klasy 2j i 3 b odwiedziły najstarsze na ziemiach polskich, założone w 1906 roku Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich. Mieliśmy okazję zobaczyć na żywo: chałupy, dwory, szkołę, kuźnie, wiatrak, kościół, karczmę, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze z okresu od XVII do XX wieku. Uczniowie poznali szkołę z okresu międzywojennego oraz historię szkolnictwa na Pomorzu. Uczestnicząc w warsztatach "Dawno temu w szkole” uczyliśmy się pisać gęsim piórem i śpiewaliśmy "KASZËBSCZÉ NÓTË". Atrakcją dla dzieci także był dawny plac zabaw. Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni i pełni wrażeń.

Przejdź do galerii  Wdzydze

Karolina Bąkowska, Joanna Cylke. Izabela Dopka

[#1532]  im, 09.06.2017 20:41 

22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.413.484  
stat4u
0,5