Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 

Ekspresem po Europie

Kontynuując tradycję organizowania konkursów o Unii Europejskiej (trzy edycje Tygodnia Edukacji Europejskiej), 30 kwietnia 2004 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. "Ekspresem po Europie". Konkurs skierowany był do szkół w ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.
Główne cele imprezy to przede wszystkim uświadomienie historycznych i kulturowych powiązań Polski i Europy, rozumienie relacji między państwami Unii Europejskiej w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. Konkurs miał na celu również integrację młodzieży naszego powiatu, współpracę i współdziałanie szkół ponadgimnazjalnych.
Patronat nad konkursem objęli: Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd Miasta Rumia.
Zmagania odbywały się na wzór telewizyjnego teleturnieju "Jeden z dziesięciu" i obejmował trzy rundy. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna, która musiała wykazać się znajomością problematyki unijnej nie tylko w języku polskim ale również w języku angielskim i niemieckim. Pytania zostały przygotowane przez nauczycieli z II LO w Rumi p. Jolantę Władkowską p. Lucynę Penkowską i p. Przemysława Czachorowskiego oraz skonsultowane z doradcami metodycznymi Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Nad przebiegiem konkursu czuwała niezależna komisja w składzie: p. Ewa Furche z CEN w Gdańsku, p. Danuta Paszak nauczyciel j. angielskiego w IX LO w Gdyni oraz prof. Jerzy Grzywacz, Prezes Pomorskiego Okręgu Unii Europejskich Federalistów. 
Imprezie towarzyszyła część artystyczna, która miała również wymiar europejski. Chór szkolny pod batutą p. Marzeny Taube wykonał utwory w języku polskim, niemieckim i angielskim. Doskonale zaprezentowała się również grupa taneczna pod kierunkiem p. Anny Rogowskiej, która wykonała kilka tańców krajów europejskich. 
Nagrodą główna w konkursie był wyjazd laureatów ( 3osoby ) do Niemiec, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, drobny sprzęt komputerowy oraz dyplomy.
W konkursie wzięło udział pięć szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie (I miejsce), Zespół Szkół Ponadgimnazjalych Nr. 4 im Jakuba Wejhera w Wejherowie (II miejsce), II Liceum Ogólnokształcące w Rumi (III miejsce), Liceum Ogólnokształcące w Redzie (IV miejsce) i II Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie (V miejsce).

Zgromadzonych na sali powitała Weronika z klasy IV b. Konkurs rozpoczęła p. Burmistrz Elżbieta Rogala - Kończak. II etap konkursu odbywał się w języku angielskim i niemieckim.

Trzy drużyny - finaliści. Zdobywcy I miejsca - I LO z Wejherowa, nagrodę wręczała p. wizytator Renata Ropela. Nasza drużyna musiała zadowolić się III miejscem

Konkurs podsumował prof. J. Grzywacz Nad obsługą techniczną i nagłośnieniem czuwali uczniowie z klasy II Zespół Projektowy Do organizacji przedsięwzięcia wznowiono pracę Zespołu Projektowego, w którego skład wchodzą nauczyciele II LO w Rumi: Lucyna Oglęcka - dyrektor szkoły, Przemysław Czachorowski nauczyciel geografii, Ewelina Grzemska nauczyciel informatyki, Leszek Kiersznikiewicz nauczyciel historii, Mirosława Musiał nauczyciel wychowania fizycznego, Lucyna Penkowska nauczyciel j. niemieckiego, Gabriela Schwartz nauczyciel informatyki, Alina Treder nauczyciel wychowania fizycznego, Jolanta Władkowska nauczyciel języka angielskiego i Przemysław Czachorowski nauczyciel geografii.

Koordynatorzy konkursu:
   Lucyna Penkowska
   Przemysław Czachorowski

Top
 


27.02.2023
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.450.208  
stat4u