Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie

II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

wydłużono ograniczenie funkcjonowania szkoły. Szkoła pozostaje zamknięta, zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w szkołach zostają zawieszone. Nowe przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych określają zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzenia możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów.

W bieżącej skomplikowanej sytuacji uprzejmie prosimy Państwa o śledzenie informacji przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji zdalnej nauki będziecie Państwo otrzymywać właśnie w ten sposób.

Staramy się wsłuchiwać w informacje, które otrzymujemy od Państwa, wiemy, że dając możliwości do pracy w domu nie możemy za bardzo obciążać Uczniów, będziemy brać pod uwagę ich możliwości i ograniczenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi zdalnego nauczania:

 

 Informacja dla rodzica

RODZICU:

·         Utrzymuj stały kontakt z wychowawcą i nauczycielami oraz dyrekcją za pośrednictwem
e-dziennika lub poczty elektronicznej
2lo@rumia.edu.pl

·         Systematycznie odbieraj wiadomości na e-dzienniku oraz poczcie elektronicznej. W zakładce zadania domowe – będą przesyłane zadania w ramach tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania – zgodnie z rozporządzeniem MEN –  będzie to jasna informacja, np. nad jakim materiałem/zadaniami/lekturą będzie praca zdalna, co zaleca nauczyciel przeczytać, opracować itp.

·         Systematycznie sprawdzaj informacje na stronie internetowej szkoły

·         Jeżeli Uczeń nie ma dostępu do konta mailowego przekaż mu informacje i zadania przygotowane przez nauczycieli, przesłane na Twoją pocztę

·         Dopilnuj, aby Uczeń wykonał zlecone mu zadania. Mając na względzie możliwości psychofizyczne uczniów, podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, zmęczenie i dekoncentrację, zaleca się ograniczenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych do 15 minut w jednostce lekcyjnej, na rzecz ćwiczeń, rozmów grupowych lub indywidualnych z nauczycielem.

·         Psycholodzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele biblioteki, nauczyciele wspomagający będą monitorować i zdalnie wspomagać uczniów objętych kształceniem specjalnym i innymi zaleceniami. Nadal respektowane będą zalecenia zawarte w opiniach, orzeczeniach np. nieocenianie za błędy ortograficzne, wydłużanie czasu pracy, mniejsza ilość przykładów
i ćwiczeń

·         Wszystkie oceny uczniów wpisywane będą do dziennika elektronicznego, będziesz więc na bieżąco informowany o postępach Ucznia w nauce

·         W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej

·         Nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach zgodnie z planem lekcji

·         O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę Internetową szkoły

 

 Informacja dla ucznia

UCZNIU:

·         Codziennie przeznacz czas na wykonanie zadań zleconych przez nauczyciela przedmiotu. Pamiętaj, że nie musisz wykonywać od razu tygodniowego przydziału materiału, rozłóż go na poszczególne dni

·         Zadania będą przysłane przez nauczycieli zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,

 z zakresem treści do zrealizowania w ramach tygodnia

·         Systematycznie odbieraj pocztę elektroniczną, korzystaj z e-dziennika, czytaj informacje zawarte w zakładce zadania domowe  oraz na stronie internetowej szkoły

·         Przekaż nauczycielowi za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej, wykonane przez Ciebie zadania, jeśli nauczyciel sobie tego życzy

·         Pamiętaj, że nauczyciel ma prawo ocenić Twoje postępy w nauce

·         W razie niezrozumienia zadania, masz prawo prosić nauczyciela o pomoc

 

Pracujemy w nowej formule zdalnego nauczania. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie, jakiego udzielacie Waszym dzieciom. Wiemy, że taka forma pracy wymaga od Was wielkiego wysiłku. Dziękujemy Uczniom za dyscyplinę i samokontrolę. Wspierajmy się nawzajem
w tym nowym, trudnym czasie, bo tylko tak uda nam się dobrze i w zdrowiu go przetrwać.

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Zamknięcie szkoły i związane z nim zdalne nauczanie jest dla Was dużym wyzwaniem. Emocje, które towarzyszą nam w ostatnich dniach wprowadzają wszechobecny niepokój         i stan niepewności, co może spowodować stres, złość czy smutek. Jeżeli czujecie się zagubieni w obecnej sytuacji, nie możecie poradzić sobie z natłokiem myśli, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Drodzy Rodzice, jeżeli macie pytania dotyczące kwestii edukacyjnych
i chcecie zasięgnąć opinii czy porady pedagoga i psychologa szkolnego, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny

Zachęcamy do śledzenia strony Facebookowej szkoły. Na bieżąco zamieszczamy tam porady
i wskazówki, które może pomogą przetrwać nam ten trudny czas.

Przypominamy również o ogólnopolskim telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, który czynny jest 7 dni w tygodniu przez całą dobę.                 

Pedagog szkolny: Anna Szyba, Karina Hoła

Psycholog szkolny: Agnieszka Wilkanowska – Szczęsny


Pracownicy szkoły przechodzą na zdalny tryb pracy. W sprawach administracyjnych oraz w przypadku spraw pilnych poprosimy o kontakt korzystając z maila: 2lo@rumia.edu.pl Postaramy się odpowiedzieć na Państwa i Uczniów potrzeby.

tel. 58 6712 917  w godzinach 830 - 1400

 

Lucyna Oglęcka dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi