Zesp Szk Oglnoksztaccych
II Liceum Oglnoksztacce w Rumi
im. Jzefa Konrada Korzeniowskiego