Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Biblioteka

Zalecenia dla uczniów

Uczniu przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela. Zachęcamy do oglądania ekranizacji lektur w telewizji, TVP Kultura.

Linki przydatne dla uczniów:

https://lektury.gov.pl/

https://wolnelektury.pl/

Anna Młodzikowska -Zachar

[#2281]  jk, 24.03.2020 21:06 
   Komunikat

Uczniowie II LO w Rumi oraz ich Rodzice i Opiekunowie

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zamknięcie szkoły i związane z nim zdalne nauczanie jest dla Was dużym wyzwaniem. Emocje, które towarzyszą nam w ostatnich dniach wprowadzają wszechobecny niepokój i stan niepewności, co może spowodować stres, złość czy smutek. Jeżeli czujecie się zagubieni w obecnej sytuacji, nie możecie poradzić sobie z natłokiem myśli, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Drodzy Rodzice, jeżeli macie pytania dotyczące kwestii edukacyjnych i chcecie zasięgnąć opinii czy porady pedagoga i psychologa szkolnego, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją w kraju nasze liceum będzie funkcjonowało w innym trybie, niż przed 12 marca 2020 r. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze głównie w formie wykorzystującej technologie informatyczne. Od 25 marca2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. praca i zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej, na podstawie rozporządzenia MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne).

[#2280]  jk, 24.03.2020 21:00 
   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły zarządza co następuje:

1. Zawiesza się do dnia 10 kwietnia wszystkie zajęcia w szkole oraz przyjmowanie interesantów. W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki sp9@rumia.edu.pl lub listownie.

2. W okresie od dnia 25 marca 2020 r do dnia 10 kwietnia 2020 r ogranicza się funkcjonowanie szkoły przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy do realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Za podstawowe narzędzie komunikacji z uczniami i rodzicami ustala się dziennik elektroniczny.

[#2273]  jk, 23.03.2020 18:58 
   Zajęcia w szkole zostają odwołane do 25 marca 2020r.

Informujemy, że szkoła nie będzie czynna od 16 do 25 marca 2020r. 

W dniach 12 i 13 marca br. zapewniamy świetlicową opiekę dzieciom (zdrowym), bez posiłków w szkole, którym rodzice  nie mogą zapewnić opieki w domu.

Proszę śledzić kolejne informacje, które ukażą się na stronie szkoły oraz przez dziennik elektroniczny.

[#2269]  jk, 11.03.2020 11:54 
   Komunikat Wojewody Pomorskiego praz Pomorskiego Kuratora Oświaty
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.
[#2266]  jk, 10.03.2020 08:15 
   VIII Bieg Tropem Wilczym

VIII Bieg Tropem Wilczym

 

W dniu 1 marca odbył się na terenie Rumi VIII Bieg Tropem Wilczym. Nasi wolontariusze po raz kolejny wspierali działania miasta pomagając w organizacji imprezy. Dziękujemy Martynie Stencel, Magdalenie Zelewskiej, Dominice Labudda, Ani Strosin, Agnieszce Bocho, Zuzannie Borowskiej i Maksymilianowi Kluszczyńskiemu za wzorową postawę i bezinteresowną pomoc. 

[#2261]  am, 03.03.2020 11:50 
   Kampania edukacyjna dedykowana profilaktyce zakażeń koronawirusem

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje 4 ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.  Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat- krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

„…Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus”

[#2260]  jk, 02.03.2020 15:21 
   Program ERASMUS+

Program ERASMUS+ w naszej szkole

 

Przejdź do galerii  E+

          We wtorek, 25 lutego w naszej szkole, uczniowie realizujący projekt Erasmus+,  opowiedzieli o wyjeździe do Hiszpanii. Tego dnia mieliśmy okazję obejrzeć fotografie malowniczych rejonów Andaluzji.

Od 2018 roku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi (II LO i SP nr 9) realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Akcji KA 2 Program Erasmus +  ,,Partnerstwo współpracy szkół”. Projekt, który trwać będzie do 2020 roku, nosi tytuł ,,Teaching  in the digital age”, a jego koordynatorami z ramienia naszej szkoły są Teresa Brunath i Iwona Świtońska.

W projekcie bierze udział 5 szkół z Turcji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii i Polski. Projekt zakłada krzewienie Otwartej Edukacji i innowacji w obszarze nowych kluczowych kompetencji – nowych technologii, uświadomienie  uczniom konieczności bardziej świadomego i odpowiedzialnego używania technologii cyfrowych. Uczniowie zapoznawani są z pojęciami cyfrowego obywatela. Jednocześnie projekt zakłada promowanie wielokulturowości oraz szacunku do drugiego człowieka, tak ważnych we współczesnym świecie.

Uczniowie ZSO w lutym powrócili z mobilności z Rincona de la Victoria w Hiszpanii. Tam prezentowali swoją szkołę, miasto i kraj. W trakcie warsztatów tworzyli materiały konieczne do realizacji projektu dotyczące komunikowania się, opracowali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.  Oprócz zajęć w grupach młodzież wzięła udział w wycieczkach po Andaluzji.

W ubiegłym roku w miesiącu kwietniu 2019 r.  grupy międzynarodowe gościły w Polsce, w Rumi. Wówczas odbyły się warsztaty na temat zagrożeń w Internecie (hate, cyberbulling, ochrona prywatności, kultura słowa w necie itd.) Została przeprowadzona debata: ,,Cyfryzacja i technologia informatyczna zagrożeniem czy szansą dla współczesnych społeczeństw”, podczas której uczniowie musieli rozważyć problem odnoszący się do wpływu cyfryzacji i IT na rozwój nauki, techniki, gospodarki i życia społecznego. Poznawali nasze polskie tradycje i obyczaje poprzez wycieczki do Gdańska i Szymbarka.  

 

[#2244]  am, 26.02.2020 14:16 
   Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Przejdź do galerii  DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest każdego roku w lutym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat angażują się państwa całego świata. Głównym celem ustanowienia tego dnia jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania Internetu. Ideą natomiast podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia. 

W związku z powyższym także uczniowie naszego liceum włączyli się do projektu. Klasy pierwsze przygotowały filmy przedstawiające sytuacje, z którymi mamy do czynienia w sieci. Większość z nich dotyczyła zjawiska hejtu wśród nastolatków. Uzupełnieniem filmów były plakaty nawołujące do zaprzestania mowy nienawiści w Internecie. Gościliśmy także funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji Wydziału ds. Nieletnich w Rumi, którzy przedstawili prawne aspekty tej problematyki. Nasi goście uświadomili nam, iż hejt może wiązać się z karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Chodzi oczywiście o takie zachowania, które przekraczają granice wolności słowa. Ważne jest, aby nie przechodzić obojętnie obok takich sytuacji.

   

[#2238]  am, 24.02.2020 12:21 
   III etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

 

III ETAP

XIII OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 „Pomorscy rowerzyści”

 

 Do III etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie  zakwalifikowała się Zuzanna Wiśniewska z klasy II a. W tym roku gospodarzem finału, który odbędzie się w kwietniu, jest miasto Rumia. Zadaniem naszej koleżanki będzie przygotowanie projektu w formie pracy pisemnej oraz prezentacji w PP o tematyce związanej z ruchem rowerowym. Serdecznie gratulujemy.

  

[#2237]  am, 21.02.2020 14:31 


25.02.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.456.012  
stat4u
0,2529297