Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Tydzień Edukacji Globalnej - Pokój na świecie a migracje.

Pokój na świecie a migracje.  

Przejdź do galerii  TEG - Pokój na świecie

 

                 To już kolejny raz, kiedy społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi włącza się do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej.  Podejmowane w szkole działania i akcje stały się świetną okazją to tego aby zainteresować uczniów tematami ważnymi w skali lokalnej oraz globalnej.

                 W bieżącym roku TEG odbywa się pod hasłem „Razem dla pokoju”. Powszechnie wiadomo, że  pokój na świecie to jedno z ważniejszych wyzwań globalnych, z którym wiąże się  kwestia współczesnych migracji i uchodźstwa. Niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie, w tym liczne konflikty zbrojne, sprawiają że ludzie zmuszeni są do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.

                 Przygotowania do tegorocznego TEG rozpoczęliśmy już wcześniej, kiedy to na lekcjach geografii rozmawialiśmy o migracjach w kontekście globalnym i polskim, poznaliśmy różnicę między migrantem a uchodźcą. Rozmawialiśmy o stereotypach oraz o tym, co każdy z nas  myśli o współczesnych migracjach i jakie ma w związku z tym obawy oraz nadzieje. Z czego wynikają nasze postawy i na jakich wartościach się opierają.  

                 Wiele emocji wywołały wywiady z Elsim i Mashą oraz wykład  Chimamandy Ngozi Adichie – nigeryjskiej pisarki, w którym opowiada o „Niebezpieczeństwie jednej historii”.  Zrozumieliśmy, że na podstawie jednej historii rodzącej stereotypy  nie można wnioskować o cechach całych społeczeństw.  Aby móc walczyć o pokój na świecie, musimy mieć najpierw poczucie globalnej wspólnoty, a to możemy osiągać tylko jeśli się poznamy.

 

Halina Klajnszmit

[#1254]  am, 17.11.2016 16:07 
   PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego oraz opiekunowie, panie Anna Szyba i Aleksandra Andrachiewicz, otrzymali serdeczne podziękowania za wsparcie akcji na rzecz Puckiego Hospicjum p. w. św. Ojca Pio w Pucku.

[#1251]  am, 15.11.2016 19:16 
   Konkurs Globalnego Klubu Przyrodniczego

 

Konkurs Globalnego Klubu Przyrodniczego

  

 

Globalny Klub Przyrodniczy działający w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi ogłosił konkurs na zdjęcie lub film dokumentujący ciekawe zjawiska przyrodnicze pod tytułem „Wakacje z przyrodą”.   Wobec postępującej degradacji środowiska przyrodniczego ważne jest budzenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę przyrody, a zrozumienie globalnych problemów to podstawa do ich rozwiązania.

Autorzy licznych fotografii i filmów dostarczonych na konkurs zgodnie podkreślal, że zachodzące w przyrodzie zjawiska są dynamiczne i przemijające, i że zależą również od naszych  codziennych  zachowań.

Komisja konkursowa w składzie: Wioleta Udalska, Beata Rossa-Stopczyńska, Katarzyna Strumnik-Drabińska oraz Halina Klajnszmit  przyznała następujące nagrody.

Kategoria fotografia

I miejsce  Marta Szreder

II miejsce Daria Malczewska

III miejsce Laura Szymankiewicz

Wyróżnienie Katarzyna Lawryn, Paulina Piątkowska

 

Halina Klajnszmit

Katarzyna Strumnik-Drabinska

 

 

[#1245]  am, 11.11.2016 13:44 
   Święto Odzyskania Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości

Przejdź do galerii  Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji tradycyjnie w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. W tym roku apel przygotowała klasa I b pod kierunkiem wychowawcy pani Teresy Kurc i pani Teresy Brunath – nauczyciela historii i wos.Akademia złożona była z montażu literacko – muzycznego urozmaiconego rysem historycznym, wskazującym na okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość wzbogacona była pieśniami legionowymi. Wspólnie zaśpiewaliśmy Rotę, wysłuchaliśmy pieśni legionistów w wykonaniu Kariny Gęsickiej ze SP Nr 9, zgodnym chórem zanuciliśmy żołnierskie pieśni. Mieliśmy też okazję podzielić się swoimi sukcesami. Dyplomy z rąk pani dyrektor Lucyny Oglęckiej i wicedyrektor Aleksandry Zarzyckiej otrzymali laureaci licznych konkursów: uczestnicy I Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego, konkursu fotograficznego Globalnego Klubu Przyrodniczego pod patronatem Davida Attenborough, konkursu historycznego „Pułkownik Kukliński Zwycięska Misja” - Szymon Awsiukiewicz, konkursów Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Anna Młodzikowska - Zachar

               

 

 

[#1244]  am, 11.11.2016 13:15 
   Projekt Edukacja globalna - HARMONOGRAM

Tydzień Edukacji Globalnej w ZSO w Rumi

„Razem dla Pokoju”

14 – 18 listopada 2016 r.

Lp.

Nazwa akcji

Adresat

Termin

Odpowiedzialny

1.

Spotkanie z wolontariuszem

SP VIb,

LO IIa

4 listopada

A.Zarzycka

2.

Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”

SP I - III

do 18 listopada

I.Maćkowiak

B. Kordaczuk

3.

„ Wiem, co dzieje się obok mnie” – lekcja

SP III

do 18 listopada

B. Kordaczuk

4.

„Co słychać u kolegów z dalekiego świata?” - lekcja

SP I – II

do 18 listopada

B. Kordaczuk

M. Słowińska

5.

Szkolna projekcja filmu dokumentalnego „Czy czeka nas koniec?" wyprodukowanego przez Leonardo DiCaprio

LO I - III

16 listopada

D. Dubiel-Stojek

6.

„Smutne życie pracowników plantacji bananów” - lekcja

SP IV

do 18 listopada

K. Strumnik-Drabińska

7.

„Woda prawem, nie towarem” - lekcja

SP V

do 18 listopada

I.Miłosz

8.

„Skąd przyjechał mój posiłek?” – lekcja

SP VI

do 18 listopada

H. Klajnszmit

9.

„Prawa człowieka prawa wszystkich ludzi?” – lekcja

LO I

do 18 listopada

T. Brunath

10.

„Nowi w naszej klasie” – lekcja nt. uchodźców

LO II

do 18 listopada

H. Klajnszmit

11.

Konkurs literacki nt. „Czy możemy przeciwdziałać globalnemu marnotrawieniu żywności” – rozprawka problemowa

LO I-III

do 18 listopada

D. Dubiel-Stojek

12.

Gra terenowa „Globtropiciele”

SP IV-VI

do 18 listopada

K. Strumnik-Drabińska

H. Klajnszmit

13.

„Rock dla pokoju” – lekcja

LO II

do 18 listopada

 L.  Kiersznikiewicz

14.

Gra komputerowa „Globtropiciele”

SP IV-VI

do 18 listopada

B. Rossa-Stopczyńska

15.

Spotkanie z paraolimpijczykami ph. „W czym mogę pomóc?”

LO I-III

SP IV-VI

17 listopada

A.Andrachiewicz

16.

Happening „Razem dla pokoju” – Protest songi Boba Dylana i innych

ZSO

18 listopada

D. Dubiel-Stojek

J. Szymańska,

M. Kontna,

J. Władkowska

17.

Dekoracje

ZSO

W ciągu działań

W. Udalska

18.

Informacja na stronę internetową szkoły

ZSO

W ciągu działań

A.Ługiewicz

19.

Dokumentacja fotograficzna działań

ZSO

 

N. Habyk

18.

Prezentacja zamykająca TEG w ZSO w Rumi

ZSO

Po zakończeniu działań

B. Rossa-Stopczyńska

 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do przeprowadzenia minimum jednej lekcji w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Scenariusze lekcji dostępne na stronie internetowej ORE, CEO. Pomoc można także uzyskać u liderów                       K. Strumnik-Drabińskiej, H. Klajnszmit, I. Miłosz.  Dokumentację fotograficzną i krótką informację o zajęciach proszę przesłać do 21 listopada br. na adres Kasi Strumnik-Drabińskiej strumka@wp.pl

[#1243]  am, 10.11.2016 09:00 
   List z życzeniami od Davida Attenborough

List z życzeniami

od Davida Attenborough

na jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi

To już kolejny list, który otrzymaliśmy od Davida Attenborough. W marcu 2016 roku znany podróżnik i producent programów przyrodniczych odpowiedział na prośbę Pani Dyrektor Lucyny Oglęckiej i objął patronatem Globalny Klub Przyrodniczy.

Tym razem David Attenborough przysłał nam zdjęcie z autografem i złożył życzenia z okazji  jubileuszu 30-lecia szkoły.

 

 

[#1233]  am, 08.11.2016 21:05 
   Edukacja globalna - Leczyć z pasją

Leczyć z pasją

 

         4 listopada, w ramach  projektu  „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju ”, który jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP, w naszej szkole gościła Pani Anna Konobrodzka. Pani Anna jest wolontariuszką i zarazem studentką medycyny, która sześć tygodni wakacji spędziła w kenijskim szpitalu. Przyszła lekarka podzieliła się z młodzieżą swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki zdrowotnej w tym egzotycznym dla nas kraju. Nie zabrakło też barwnych opowieści o kulturze i zwyczajach panujących w Afryce. Młodzież uzyskała odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych aspektów wyjazdu na wolontariat.

 

Katarzyna Strumnik Drabińska

[#1231]  am, 08.11.2016 16:01 
   Projekt - Edukacja globalna

„Edukacja globalna.

Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju ”

         II Liceum Ogólnokształcące  przystąpiło do projektu „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego i objętego programem polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Głównym celem  edukacji globalnej jest przygotowanie młodzieży do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

 • poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa,

 • ochronę praw człowieka,

 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szkolni liderzy projektu

Aleksandra Zarzycka

Katarzyna Strumnik - Drabińska

[#1230]  am, 08.11.2016 15:53 
   „Żywa” lekcja ekologii

„Żywa” lekcja ekologii

„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”

Przejdź do galerii  ZGDRiCh

 

3 listopada 2016 roku młodzież II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi uczestniczyła w warsztatach terenowych pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wraz ze spółką EKO DOLINA. W ramach warsztatów uczniowiezwiedzili jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładówzagospodarowania odpadów w Łężycach. Zapoznali się z  zasadami jego funkcjonowania oraz  poznali drogę jaką pokonują odpady od miejsca ich „wyprodukowania” do miejsca ich przetworzenia oraz unieszkodliwienia.

 

 

Halina Klajnszmit

 

Katarzyna Strumnik-Drabińska

[#1223]  am, 04.11.2016 17:57 
   HALLOWEEN

Halloween

Przejdź do galerii  Halloween

  W piątek, 28 października  z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego II LO i pani Aleksandry Andrachiewicz świętowaliśmy w naszej szkole Halloween. Wielu uczniów przebrało się za duchy i straszydła.Oprócz interesujących strojów i nienagannych makijaży, ogłoszony został konkurs międzyklasowy na dekorację drzwi do sal lekcyjnych i rzeźbę z dyni.  Zwyciężyły klasa III b (kategoria dekoracja drzwi) i klasy  I a i III a (kategoria dynia).

 

 

 

[#1216]  am, 02.11.2016 17:18 


27.02.2023
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.522.474  
stat4u
2,023438