ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2017 / 2018
 
   [SP 9] Apel "Bezpieczne ferie zimowe" klas I - III

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów dnia 26 stycznia odbył się apel podczas, którego klasy IIa i IIb oraz dzieci ze szkolnego koła teatralnego ”Ortoludki„ omówiły zasady bezpiecznego zachowania podczas zbliżających się ferii zimowych. Pamiętamy, aby ten czas spędzić z rozwagą i bezpiecznie. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o zimie oraz zachęcali do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i uprawiania sportów zimowych. Przestrogi przedstawione podczas apelu miały na celu uświadomienie uczniom zagrożenia wynikającego z zabaw w miejscach niedozwolonych. Nadszedł czas na zasłużony odpoczynek po wytężonej pracy. Ferie zimowe to dwutygodniowa przerwa od szkoły, dlatego, żeby je spędzić bezpiecznie przedstawiamy

KILKA RAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

1. Z górki zjeżdżamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych z daleka od jezdni, drzew i słupów.

2. Nie rzucamy śnieżkami w przejeżdżające pojazdy - możecie spowodować wypadek.

3. Teren do zjazdu wybieramy bez krzaków, kamieni i nierówności – grozi to wywrotką.

4. Nie zjeżdżamy na sankach z pagórków znajdujących się przy rzekach - możecie wpaść do wody.

5. Nie jeździmy na sankach przywiązanych do samochodów.

6. Uważamy, aby nie wjechać na inne dzieci.

7. Na łyżwach jeździmy tylko na specjalnie przygotowanym lodowisku.

8. Nie wchodzimy na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek, wykopów - pod wpływem ciężaru ciała lód może się załamać.

9. Nie rzucamy w kolegów twardymi śnieżkami.

10. Kulig organizujemy tylko pod nadzorem osób dorosłych.

11. Zawsze wybieramy bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów i torów kolejowych.

12. Zawsze informujemy rodziców lub opiekunów o tym gdzie i z kim będziemy przebywać.

13. Wracamy do domu o ustalonej porze – jeszcze przed zapadnięciem zmroku.

14. Nie siedzimy cały dzień przed komputerem lub telewizorem, bo ruch to zdrowie!

Na zakończenie apelu rozdane zostały nagrody z przeprowadzonych konkursów w naszej szkole. Osobom nagrodzonym gratulujemy!

Wszystkim uczniom życzymy aktywnych i bezpiecznych ferii.

Przejdź do galerii  Apel

Elżbieta Idziak

Iwona Maćkowiak

Alicja Bajurska

[#1728]  im, 10.02.2018 20:00 
   [SP 9] Dni Otwarte

Zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w 2012 roku na                 

„Dni otwarte”

 

20 lutego 2018 r.

Spotkanie w budynku przy ul. Stoczniowców 6 o godz. 16.00

Spotkanie w budynku przy ul. Świętojańskiej 11 o godz. 16.30

 

[#1731]  dh, 01.02.2018 02:53 
   [SP 9] [II LO] Ferie zimowe w ZSO

Zapraszamy wszystkich chętnych !!!!!

Godzina

Miejsce

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek 29.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Wtorek 30.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Środa 31.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Czwartek 01.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Piątek 02.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

 

 

 

 

Poniedziałek 05.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Wtorek 06.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

9.00-11.15

Mała sala

Rugby

M.Szczepański

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Środa 07.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

A.Grudka

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Czwartek 08.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

9.00-11.15

Mała sala

Rugby

M.Szczepański

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Piątek 09.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Piłka siatkowa

K.Trościanko

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

G.Sowa

9.00-12.00

Sala 38

Rumba

A.Rogowska

[#1730]  dh, 29.01.2018 16:05 
   [SP 9] Zabawy na śniegu
Przejdź do galerii  Zabawy na śniegu

Mariola Hayden

[#1726]  jk, 26.01.2018 12:06 
   [SP 9] Dzieci z OB na zabawie karnawałowej
Przejdź do galerii  Dzieci z OB na zabawie karnawałowej

Mariola Hayden

[#1725]  jk, 26.01.2018 11:59 
   [SP 9] Ptaszki z papieru

Wychowawczyni pani Mariola Hayden przygotowała szablony ptaków. Dzieci wybrały kolory, precyzyjnie odrysowały, wycięły i dokładnie skleiły poszczególne elementy. Ptaszki posłużą zarówno do ćwiczeń oddechowych jak i do inscenizacji teatralnych.

Przejdź do galerii  Ptaszki z papieru

Mariola Hayden

[#1724]  jk, 26.01.2018 11:57 
   [SP 9] Mądrze dokarmiamy ptaki

Wychowawczyni pani Mariola Hayden podczas lekcji poświęconej dokarmianiu ptaków zimą przypomniała i omówiła ważne zasady ich dokarmiania i gdzie umieszczać karmniki. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o zwyczajach ptaków pozostających i przylatujących z dalekiej północy do Polski. Zapoznały się z plakatem Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który wspólnie zawiesiliśmy na tablicy ogłoszeń. Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie karmników z butelek pet, do których wsypaliśmy ptasie smakołyki. Teraz będziemy uważnie obserwować przylatujące do nich ptaki.

Przejdź do galerii  Mądrze dokarmiamy ptaki

Mariola Hayden

[#1723]  jk, 26.01.2018 11:53 
   [SP 9] Dzień Babci i Dziadka w 0b

Witajcie, witajcie, Drogie Babcie i Dziadkowie. Bardzo się cieszymy, Żeście tu przybyli.

Tymi słowami, dnia 25 stycznia 2018 r., w oddziale przedszkolnym 0B rozpoczęła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, której celem było wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pod hasłem „Kochamy Was”. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek oraz podziękować Dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę. Publiczność nie żałowała również pochwał dla swoich wnuków i nagrodziła ich gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły swoim bliskim własnoręcznie przygotowane upominki, laurki i kolorowe kwiaty.

Przejdź do galerii  Dzień Babci i Dziadka

Elżbieta Kozakiewicz

[#1736]  im, 25.01.2018 21:06 
   [II LO] ZMIANY W WSO WAGI OCEN

ZMIANY W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANA

ŚREDNIA WAŻONA

 

Zmiany obowiązywać będą od 4 września 2017 r.

 

W § 2 WSO ust. 6 pkt 6 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

a)     podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona,

b)  wagi ocen, ustala nauczyciel w pso:

Waga 5

Waga 4

Waga 3

Waga 2

Waga 1

 

celujący -                     99-100%

bardzo dobry +             96-98%

bardzo dobry                90-98%

bardzo dobry -              90-92%

dobry +                         86-89%    

dobry                            75-89%         

dobry -                          75-78%    

dostateczny +                71-74%

dostateczny                   56-74%

dostateczny -                 56-59%         

dopuszczający +            52-55%   

dopuszczający               40-55%     

niedostateczny +            36-39%   

niedostateczny               0-39%     

 

c)     średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę roczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,74

niedostateczny

od 1.75 do 2,74

dopuszczający

od 2.75 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4.74

dobry

od 4.75 do 5,74

bardzo dobry

od 5.75

celujący

 

d)    średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,40

niedostateczny

od 1,40 do 1,74

niedostateczny +

od 1,75 do 2,39

dopuszczający

od 2,40 do 274

dopuszczający +

od 2,75 do 3,39

dostateczny

od 3,40 do 3,74

dostateczny +

od 3,75 do 4,39

dobry

od 4,40 do 4,74

dobry +

od 4,75 do 5,39

bardzo dobry

od 5,40 do 5,74

bardzo dobry +

od 5,75

celujący

 e) ocena proponowana może zawierać +,

f)   jeśli uczeń nie przystąpi do napisania pracy klasowej lub innej formy sprawdzenia wiedzy w wyznaczonym terminie skutkuje to wpisaniem do dziennika elektronicznego wartości "0"; wartość ta zostanie zastąpiona oceną w sytuacji gdy uczeń przystąpi do napisania zaległej pracy,

g)  wartość "0" nie jest oceną.

[#1568]  am, 25.01.2018 17:08 
   [SP 9] Ekologiczny strój karnawałowy

24 i 25 stycznia bawiliśmy się na balu karnawałowym. Podczas zabawy odbyła się IX edycja konkursu "Ekologiczny strój karnawałowy". Dzieci wcieliły się w postaci swoich ulubionych bohaterów. Wraz z rodzicami przygotowały niepowtarzalne kostiumy ekologiczne, wyróżniając się tym samym swoją pomysłowością i kreatywnością. Był to to wyjątkowy dzień, spełnienia dziecięcych marzeń połączony z promowaniem edukacji ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły.

Przejdź do galerii  Bal ekologiczny

Za udział dziękują organizatorzy: Monika Rumian, Agata Łutowicz, Aleksandra Ossowicka

[#1732]  im, 25.01.2018 15:14 

06 lis 2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 1.496.795