[ZSO] - Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia

 
Aktualności - rok szkolny 2017 / 2018
 
   [II LO] ZMIANY W WSO WAGI OCEN

ZMIANY W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANA

ŚREDNIA WAŻONA

 

Zmiany obowiązywać będą od 4 września 2017 r.

 

W § 2 WSO ust. 6 pkt 6 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

a)     podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona,

b)  wagi ocen, ustala nauczyciel w pso:

Waga 5

Waga 4

Waga 3

Waga 2

Waga 1

 

celujący -                     99-100%

bardzo dobry +             96-98%

bardzo dobry                90-98%

bardzo dobry -              90-92%

dobry +                         86-89%    

dobry                            75-89%         

dobry -                          75-78%    

dostateczny +                71-74%

dostateczny                   56-74%

dostateczny -                 56-59%         

dopuszczający +            52-55%   

dopuszczający               40-55% 

dopuszczający -             40-43%      

niedostateczny +            36-39%   

niedostateczny               0-39%     

 

c)     średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę roczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,74

niedostateczny

od 1.75 do 2,74

dopuszczający

od 2.75 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4.74

dobry

od 4.75 do 5,74

bardzo dobry

od 5.75

celujący

 

d)    średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,40

niedostateczny

od 1,40 do 1,74

niedostateczny +

od 1,75 do 2,39

dopuszczający

od 2,40 do 274

dopuszczający +

od 2,75 do 3,39

dostateczny

od 3,40 do 3,74

dostateczny +

od 3,75 do 4,39

dobry

od 4,40 do 4,74

dobry +

od 4,75 do 5,39

bardzo dobry

od 5,40 do 5,74

bardzo dobry +

od 5,75

celujący

 e) ocena proponowana może zawierać +,

f)   jeśli uczeń nie przystąpi do napisania pracy klasowej lub innej formy sprawdzenia wiedzy w wyznaczonym terminie skutkuje to wpisaniem do dziennika elektronicznego wartości "0"; wartość ta zostanie zastąpiona oceną w sytuacji gdy uczeń przystąpi do napisania zaległej pracy,

g)  wartość "0" nie jest oceną.

[#1568]  am, 23-11-2017 17:08 
   [SP 9] konkurs wiedzy dla klas siódmych na temat

Dzisiaj w naszej szkole, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, odbył się konkurs wiedzy dla klas siódmych na temat "Globalnych zagrożeń atmosfery" przygotowany przez Pana G. Jerzyka oraz Panią Iwonę Miłosz. Po cyklu lekcji jakie odbyły się na lekcjach geografii i chemii uczniowie klas siódmych stanęli do rywalizacji w zakresie znajomości takich zagadnień jak: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze oraz smog. W konkursie wzięło udział pięć trzyosobowych zespołów ze wszystkich klas siódmych. Konkurs składał się z trzech etapów. W każdym z nich uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania w/w zjawiskom w atmosferze. W pierwszym etapie wszystkie drużyny odpowiadały na te same pytania, na które należało podać krótką odpowiedź tak lub nie. Drugi etap konkursu polegał na ułożeniu rozsypanki wyrazowej w postaci schematu przyczynowo-skutkowego na temat zagrożeń w atmosferze spowodowanymi różnymi zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi. Uczniowie trzech klas siódmych, czyli kl. VII A, kl. VII C oraz kl. VII E wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu, co pozwoliło im wziąć udział w trzecim, ostatnim etapie. Etap ten polegał na wybraniu przez uczestników zadań z puli 26 pytań testowych i po krótkim zastanowieniu się, udzieleniu prawidłowej odpowiedzi z 4 proponowanych jej wersji. W tym etapie najlepiej poradzili sobie reprezentanci klasy VII A, którzy odpowiedzieli dobrze na większość pytań. Drugie miejsce zajęła kl. VII C, która jedynie 1 punktem przegrała z kl. VII A. Trzecie miejsce przypadło kl. VII E. Uczestnikom klas siódmych gratulujemy dużej wiedzy i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to większym zaangażowaniem nas wszystkich w działania przeciwdziałające szkodliwym zjawiskom w atmosferze.

Iwona Miłosz

[#1626]  jk, 23-11-2017 12:08 
   [II LO] W MBP Stacja Kultura

CZYSTSZE POWIETRZE

DLA RUMI

Uczniowie naszego liceum dziś, 23 listopada, udali się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej Stacja Kultura na prelekcję poświęconą jakości powietrza w naszym mieście w sezonie grzewczym. Wysłuchaliśmy wykładu pani dr Michaliny Bielawskiej z Fundacji ARMAAG z Gdańska (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej) oraz  komendanta Straży Miejskiej w Rumi pana Romana Świrskiego. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie, ponieważ przed nami XI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie. Tegoroczna edycja nosi nazwę „STOP SMOGOWI”. Po prezentacjach zawiązała się ciekawa dyskusja pomiędzy mieszkańcami, młodzieżą naszej szkoły a prowadzącymi. Otrzymaliśmy też wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, jeżeli chodzi o stan zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

[#1624]  am, 22-11-2017 20:56 
   [SP 9] Akcja „ Uwolnij książkę”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława Szymborska

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, dnia 22 listopada 2017 r., dla uczniów klas I - III została przeprowadzona w naszej szkole akcja „ Uwolnij książkę”. Pomysł nawiązuje do angielskiego bookcrossingu. Idea krążącej książki narodziła się już w latach 80, w Stanach Zjednoczonych. To społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa. Nam również przyświecała ta idea, aby „zarazić” naszych uczniów czytaniem. „ Uwalniamy książki”, a tym samym dajemy innym radość czytania. Uczniowie sięgali po książki, które sami wybierali, które wzbudziły ich zainteresowanie. W akcję chętnie włączyli się rodzice, uczniowie i nauczyciele. Książki zostały przekazane świetlicy szkolnej i oddziałom wychowania przedszkolnego. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!

Przejdź do galerii  Akcja „ Uwolnij książkę”

Organizatorzy:Gabriela Theis, Wioletta Peck-Stypułkowska, Jolanta Rafalska,

[#1625]  jk, 22-11-2017 11:57 
   [II LO] PRÓBNA MATURA Z OPERONEM

PRÓBNA MATURA

Z  OPERONEM

 

 

 

Za nami pierwszy dzień  próbnego egzaminu maturalnego.  Nasze liceum, po raz kolejny korzystało z arkuszy maturalnych przygotowanych przez Wydawnictwo OPERON i „Gazetę Wyborczą”. Maturzyści sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego w zakresie podstawowym.  Jutro, 22 listopada egzamin z matematyki, w kolejne dni z języków obcych i przedmiotów wybranych, zdawanych w zakresie rozszerzonym. Życzymy powodzenia.

 

   

[#1622]  am, 21-11-2017 14:02 
   [SP 9] Tydzień Edukacji Globalnej

We wtorek gościliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, gdzie uczestniczyliśmy w grze „ Na fali Globali ”. Gra dotyczyła celów zrównoważonego rozwoju i została przygotowana przez liderów Edukacji Globalnej na Pomorzu, do grona których zaliczają się również nauczyciele z naszej szkoły. Każda z placówek biorących udział w projekcie przygotowała zadania dotyczące wybranego celu zrównoważonego rozwoju. My zajęliśmy się celem nr 2 – „ Zero głodu”. W projekcie uczestniczyły uczennice klasy 6D, 7A i 7B – Natalia Bury, Kasia Mielko, Iga Leszczyńska, Zuzia Jaskuła i Julia Soczyńska.

Przejdź do galerii  Tydzień Edukacji Globalnej

Katarzyna Strumnik Drabińska

[#1627]  jk, 21-11-2017 12:16 
   [SP 9] UWAGA Odwołane zajęcia

Odwołuje się zajęcia siatkówki dla najmłodszych w dniach: 20.11, 22.11, 29.11

Anna Brodacka

[#1621]  jk, 20-11-2017 15:08 
   [SP 9] Święto Odzyskania Niepodległości
Przejdź do galerii  Święto Odzyskania Niepodległości
[#1620]  jk, 20-11-2017 13:14 
   [SP 9] Nasza złota polska jesień
Przejdź do galerii  Złota polska jesień
[#1619]  jk, 20-11-2017 13:04 
   [SP 9] Już niedługo 3. Triathlon Matematyczny!!!

4 listopada rozpoczyna się Trzeci Triathlon Matematyczny. Przez trzy tygodnie, co piątek będą publikowane nowe zadania matematyczne do rozwiązania przez zarejestrowanych uczestników. Jest to ogólnopolski konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. Zadania rozwiązywane są online Serdeczne zapraszamy uczniów do udziału w konkursie. Rodziców prosimy o pomoc przy rejestracji i logowaniu. Szczegółowe informacje na stronie https://matzoo.pl/triathlon/. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nauczyciele matematyki

[#1616]  jk, 16-11-2017 12:51 

29 sie 2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 753.556