Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

do oddziału wychowania przedszkolnego oraz do klasy I
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
rozpoczyna się od dnia 03 marca 2014 r.


Deklaracje/wniosek/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły
należy składać w sekretariacie szkoły
od dnia 03 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r.

Przypominamy, że:
 • złożenie przez rodziców odpowiednich dokumentów jest niezbędnym warunkiem, aby dziecko znalazło się na liście przyjętych do klasy I lub oddziału wychowania przedszkolnego.
 • Dziecko do klasy pierwszej, nie może być przyjęte na podstawie list otrzymanych z przedszkola.

 
W dniu 11 kwietnia 2014 r. na terenie szkoły zostaną wywieszone listy dzieci, w kolejności alfabetycznej, przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów wychowania przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.
 
Wnioski złożone po 31 marca 2014 r. będą rozpatrywane
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym w terminie do 31 sierpnia 2014 r.


 
Od 1 września 2014 r.:
 • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
   
 • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców.
   
 • Jeżeli dziecko urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
   
 • Reforma oświaty utrzymuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich. Zobowiązuje do uczęszczania od 1 września 2014 r. Państwa dziecka /rocznik 2009/ do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub w przedszkolu.

 

Materiały dla rodziców

 • Informacje o elementarzu Przejdź na stronę MEN "nasz Elementarz",
 • Zasady rekrutacji
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do wypełnienia przez rodziców)
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (do wypełnienia przez rodziców)
 • Zgłoszenie o przyjęcie do I klasy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły (do wypełnienia przez rodziców)
 • Wniosek o przyjecie do I klasy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły (do wypełnienia przez rodziców)
 • Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi
 • Informacje dla rodziców,
Warto poczytać:
Top

14-12-2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.435.662