Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

   Konkurs kaligraficzny

REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO "O ZŁOTE PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY" DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

" Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok.
Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy
między nimi. Jedne kreski grubsze inne cieńsze.
Całość ma podkreślać stosunek do osoby do której
kieruje moje słowa. Każda litera jest trochę inna,
zależnie od tego obok jakiej litery stoi, ale także od tego
co piszemy i jakie towarzyszą temu emocje.
Pisanie odręczne dyscyplinuje człowieka i porządkuje
sposób myślenia. Najważniejsze by ostatecznie tekst
wyglądał estetycznie."
Prof. Wiktor Zin

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego " O Złote Pióro Dyrektora Szkoły" dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi.


2. Celem konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisania
 • rozbudzenie zainteresowania pismem
 • doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania.

3. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap - eliminacje klasowe – 5 marca 2013 r.
 2. etap - eliminacje szkolne – 12 marca 2013 r.
 3. etap - eliminacje międzyszkolne, które odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi – 16 kwietnia 2013 r.


Etap I - klasowy

Eliminacje klasowe przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie. Tekst przygotowany przez organizatorów ( odmienny dla każdej grupy wiekowej) uczniowie przepisują piórem na kartkach z uwzględnieniem zróżnicowanej liniatury.
Czas - 1 godz. lekcyjna.

Do drugiego etapu kwalifikują się trzej uczniowie z każdej klasy, którzy w sposób poprawny pod względem graficznym oraz estetycznie przepisali podany tekst.

Ø W przypadku nieobecności ucznia w dniu przeprowadzania I etapu konkursu, spowodowanej chorobą, nauczyciel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eliminacji dla tego ucznia w późniejszym terminie.


Etap II- szkolny
Drugi etap przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
Czas pisania tekstu - 1 godzina lekcyjna.
Komisja dokonuje kwalifikacji zwycięzców II etapu ( po trzech uczniów z każdego poziomu klas II i III ). Komisja sporządza protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu oraz listę uczestników etapu III i przesyła do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6 do dnia 27 marca 2013r.
Przekroczenie terminu zgłoszenia jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Etap III - międzyszkolny

Etap międzyszkolny odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 Rumi przed Komisją Konkursową.
Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu konkursu lub w późniejszym terminie, który zostanie podany podczas finału konkursu.

4. Forma przeprowadzenia konkursu

Nauczyciel dokonując oceny prac uwzględnia:

 • prawidłowe pisanie grup liter małych i liter wielkich, kolejność wykonywania kresek w liniaturze,
 • właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter / łączenie bez przerywania, powracanie po śladzie /
 • utrzymywanie pisma w liniaturze / nie wychodzenie poza linie i dociąganie do linii /
 • stosowanie jednolitych proporcji liter
 • stosowanie właściwych odstępów między literami i wyrazami.
 • stosowanie jednolitego pochylenia liter
 • czytelność i estetykę

Błędy graficzne:

 • konstrukcyjne - niedopełnienie kształtów i zniekształcenie linii liter bądź nieproporcjonalnej wielkości, brak spoistości elementów litery
 • w łączeniu liter - brak łączenia lub łączenie niewłaściwe
 • proporcjonalności - nierównomierne zagęszczenie liter w wyrazach lub wyrazów w zdaniu oraz różna wysokość i szerokość liter / pojedyncza litera może być napisana poprawnie, a w piśmie może nie harmonizować z innymi,
 • niejednolitego pochylenia pisma
 • nie utrzymywanie się w liniaturze - nie dociąga do linii, wychodzi poza linie

Błędy obniżające estetykę pisma to również skreślenia i błędy ortograficzne.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Literatura:
Berthet D. Wprowadzenie do nauki pisania wydawnictwo Cyklady 2002
Tadeusz Wróbel Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, WSz i P, Warszawa 1985
Maria Cackowska i Irena Tarkowska - Umiejętność pisania uczniów klas trzecich w systemie kształcenia zintegrowanego - Życie Szkoły nr 8 /2003

Organizatorzy

mgr Krystyna Wrotniak
mgr Ewa Andruszkiewicz
mgr Anna Kurowska-Jurczak
mgr Elżbieta Idziak

[#81]  as, 20.02.2013 17:13 

14-12-2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.435.691