Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

   Konkurs matematyczny

Regulamin XVIII Międzyszkolnego
Konkursu Matematycznego dla uczniów
klas III Szkół Podstawowych

Rok szkolny 2012/2013

 

1. Organizatorem Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. III jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi.


adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Stoczniowców 6
84-230 Rumia
tel/fax 058 671 29 17
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

http://www.rumia.edu.pl/SP9

2. Celem konkursu jest:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów klas trzecich,
 • rozbudzenie zainteresowań matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • poszukiwanie talentów matematycznych do klasy IV z rozszerzonym programem matematyki,

3. Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I. etap - eliminacje klasowe – 9 kwietnia 2013 r.
 • II. etap - eliminacje szkolne – 23 kwietnia 2013 r.
 • III. etap - eliminacje międzyszkolne, które odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 – 18 maja 2013 r.

4. Eliminacje klasowe przeprowadza nauczyciel uczący matematyki w danej klasie.
Uczniowie rozwiązują zadania w ciągu 1 godziny lekcyjnej.
Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali 10 punktów i więcej, a jeżeli takich uczniów nie ma to 5 uczniów z klasy, którzy uzyskali największą ilość punktów
w pierwszym etapie.

Ø W przypadku nieobecności ucznia w dniu przeprowadzania I etapu konkursu, spowodowanej chorobą, nauczyciel podejmuje decyzję o przeprowadzeniu eliminacji dla tego ucznia w późniejszym terminie.

5. Drugi etap przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. Czas rozwiązywania zadań wynosi 1 godzinę. Komisja sporządza protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu i przesyła do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Szkoły Podstawowej Nr 9 do dnia 7 maja 2013 r. Protokół powinien zawierać, nazwę szkoły, dane ucznia /imię, nazwisko, klasę, ilość zdobytych punktów/, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu.

6. Do trzeciego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy poprawnie rozwiązali wszystkie zadania drugiego etapu, a jeżeli takich uczniów nie ma, to 5 uczniów ze szkoły, którzy uzyskali największą ilość punktów w II etapie konkursu.

Przekroczenie terminu zgłoszenia jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy otrzymują od nauczycieli uczących w szkołach uczestniczących w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym propozycje 5 zadań- po jednym z podanych działów:

1. Liczby naturalne

 • Liczby a cyfry
 • System dziesiątkowy
 • Porządkowanie liczb
 • Rozkładanie liczb na składniki
 • Rachunek pamięciowy
 • w zakresie 100
 • w zakresie 1000
 • Własności działań
 • Porównywanie różnicowe
 • Kolejność wykonywania działań
 • Równania

2. Podzielność

 • Dzielenie bez reszty

3. Figury geometryczne

 • Obwody figur
 • Pojęcie prostopadłości i równoległości, łamana

4. Obliczenia dotyczące miar długości, pojemności, wagi, czasu, pieniędzy, temperatury, kalendarza.

5. Zadania nietypowe, wymagające umiejętności logicznego myślenia

Zadania dostarczają organizatorom do dnia 23 listopada 2012 r.
Każde zadanie powinno znajdować się w osobnej kopercie, na której napisany będzie dział z którego pochodzi oraz stopień trudności /I, II, III/.

7. W dniu 04 grudnia 2012 r. o godzinie 1600 w SP9, sali 207 organizatorzy zwołują zebranie komisji konkursowej, w celu dokonania wyboru zadań na I, II i III etap konkursu.

W skład komisji wchodzą: dyr. Ewelina Grzemska oraz jeden nauczyciel z każdej szkoły
z wyłączeniem nauczycieli uczących aktualnie klasy trzecie oraz nauczycieli prowadzących kółko matematyczne.

8. Zadania na trzeci etap konkursu wybiorą pracownicy CEN.

9. Zadania na pierwszy i drugi etap konkursu, będą dostarczone dyrektorom szkół przed konkursem.

Termin ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i dyplomów zostanie podany w późniejszym terminie.

Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom i szkolnym komisjom za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym, a uczniom życzymy powodzenia.

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji  o uczestnikach konkursu. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883)

Organizatorzy:

 • Wicedyrektor Ewelina Grzemska
 • Ewa Andruszkiewicz
 • Elżbieta Idziak
 • Beata Kordaczuk
 • Anna Kurowska -Jurczak
 • Iwona Maćkowiak

Zmiany do Regulaminu  XVIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego  dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Rok szkolny 2012/2013

 

 1. Pkt 8 brzmiał: „Zadania na trzeci etap konkursu wybiorą pracownicy CEN”
  Nowe brzmienie: „Zadania na trzeci etap konkursu układają nauczyciele klas I i II oraz nauczyciele matematyki klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 
 2.  Uzasadnienie: od 1 września 2012 r. do dnia dzisiejszego nie ma w CEN-ie konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Po pkt 9 istnieje zapis: „Termin ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i dyplomów zostanie podany w późniejszym terminie.”

Zakodowane prace będą sprawdzane w dniu 18 maja przez nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.

Informujemy, że ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2013 r. (wtorek)  o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi.

 

Organizatorzy:

 • Wicedyrektor Ewelina Grzemska
 • Ewa Andruszkiewicz
 • Elżbieta Idziak
 • Beata Kordaczuk
 • Anna Kurowska -Jurczak
 • Iwona Maćkowiak


Rumia, dnia 11 kwietnia 2013 r.


Załącznik nr 1: Wzór protokołu

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU ………………………………… XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Dnia ……………………… 2013r.roku Szkolna Komisja XVIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego w składzie :

przeprowadziła eliminacje …………………….. uczniów klas trzecich szkół podstawowych . W konkursie brało udział ………….. uczniów klas trzecich.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do międzyszkolnego etapu XVIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego:

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Ilość zdobytych punktów

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

       
       
       
       
       

Podpisy Szkolne Komisji:

1. ……………………………….

2. ………………………………

3. ……………………………….

Rumia, dnia …………………………..………. 2013r.

[#79]  as, 22.03.2012 14:37 

14-12-2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.435.717