Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

 
   Wniosek o zajęcia z j. kaszubskiego.   
 
   Rezygnacja z zajęć z j. kaszubskiego.  

Język kaszubski w szkole

W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka regionalnego - kaszubskiego. Podczas zajęć, które odbywają się 3 razy w tygodniu, uczniowie mogą nie tylko poznawać  język, ale mają też okazję odkrywać najbliższą okolicę, historię, geografię i kulturę naszego  regionu. Zajęcia prowadzone są w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy, z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących typu: prace plastyczne, projekty grupowe, zajęcia ruchowe, drama, odgrywanie scenek, zabawy językowe.

Zajęcia finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, dlatego w ramach godzin lekcyjnych istnieje możliwość organizacji wycieczek, warsztatów i spotkań z regionalistami. Wszystkie formy uatrakcyjnienia zajęć oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne dla rodziców.

Godziny zajęć dopasowywane są do planu lekcji poszczególnych klas (odbywają się przed lekcjami lub bezpośrednio po nich).

Zajęcia prowadzi mgr Edyta Jankowska-Giermek, posiadająca uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek  w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania powyżej. Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Skłąda się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września – druk rezygnacji do pobrania powyżej. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) własnej historii i kultury. Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).

Na I etapie nauki (klasy I – III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadaniach i projektach proponowanych przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału  w konkursach regionalnych.

Na II etapie nauki (klasy IV – VI) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza – zaleca się przeprowadzenie 1 sprawdzianu w semestrze.

Życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub !


16-07-2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.068.863