Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 9


im. kapitana żeglugi wielkiej
Karola Olgierda Borchardta w Rumi

Statut SP9 (plik PDF).
 
Dokumenty i regulaminy stanowiące akty wewnętrzne wynikające z treści statutu:
 1. Wykaz kół zainteresowań.
 2. Regulamin biblioteki szkolnej.
 3. Regulamin terapii logopedycznej.
 4. Regulamin wycieczek.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.
 6. Regulamin stołówki szkolnej i zasady żywienia.
 7. Regulamin monitoringu szkolnego.
 8. Regulamin nauczyciela dyżurującego.
 9. Procedury postępowania w razie wypadku ucznia.
 10. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy
  z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci
  i młodzieży przestępczością i demoralizacją
  .
 11. Regulamin pływalni krytej w Rumi.
 12. Regulamin użytkowania szafek w szatni szkolnej.
 13. Protokół egzaminu poprawkowego.
 14. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego.
 15. Regulamin Sportowego Kompleksu
  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi
  .
 16. Wewnątrzszkolny System Oceniania SP 9 Rumia.
 17. Regulamin funkcjonowania oddziałów wychowania przedszkolnego.
 18. Procedury przyprowadzania na zajęcia i odbierania z zajęć ucznia.
 

Top

29-11-2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.655.891