Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 
   Gry i zabawy matematyczne w klasie Ia

Jak zachęcić naszych najmłodszych uczniów do nauki matematyki? Oczywiście dzięki zabawom matematycznym poprzez, które uczą się samodzielnego i logicznego myślenia oraz precyzyjnego wyrażania własnych myśli. Nauka liczenia i rachunków nie musi być zajęciem nudnym i monotonnym. Dzieci uczą się dużo chętniej, gdy mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną podczas zabawy. Gry matematyczne sprawiają, że nauka staje się przyjemna. Na zajęciach matematycznych uczniowie klasy Ia uczą się liczenia poprzez dotykanie i manipulowanie przedmiotami – liczmanami. Naszym liczmanem jest makaron, który wykorzystujemy podczas gier i zabaw matematycznych. Włączenie ciekawych gier i zabaw do edukacji matematycznej motywuje ucznia do nauki, kształtuje pozytywne nastawienie do matematyki poprzez zmniejszenie obaw dziecka co do popełnienia błędu, szybsze opanowanie materiału, oceną poziomu wiedzy i umiejętności dokonane w niestresujących warunkach oraz rozwinięcie samodzielności w zakresie rozwiązywanych problemów.

Przejdź do galerii  Matematyka

Iwona Maćkowiak

[#1477]  im, 11-04-2017 19:13 
   Zaproszenie dla rodziców-20 IV 2017 roku o godzinie 17.00
Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w nim różną ilość czasu. Korzystają z niej osoby dorosłe, ale w równej mierze, albo i częściej także dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich korzystających z niej osób. Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”. Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z internetu i TIK. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – Emisariusze poprowadzą, także w naszej szkole zajęcia z uczniami, nauczycielami i uczniami. Dzieci i młodzież wezmą udział w kilkugodzinnych warsztatach, w trakcie których wzmocnią swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryją też, jak wiele korzyści wynika z korzystania z Internetu. Nauczyciele spotkają się z trenerem, żeby wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, zainspirować się w zakresie pracy z użyciem nowych technologi, poznać miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji. Chcemy także bardzo serdecznie zaprosić Państwa na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu, w trakcie którego dowiecie się, w jaki sposób możecie wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z jego używania, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami. Zapraszam rodziców do udziału w spotkaniu w szczególności tych których dzieci brały udział w projekcie. Odbędzie się ono dnia 20 kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00 Projekt Cybernauci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Więcej o projekcie: www.cybernauci.edu.pl. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Joanna Lelito psycholog szkolny
[#1466]  al, 10-04-2017 13:32 
   Pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne

Wielkanoc to święto pełne tradycji i obyczajów. Tradycje wielkanocne sprawiają, że to święto staje się wyjątkowe, a świąteczne dni są radosne i kolorowe.

06 kwietnia 2017 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, palmy wielkanocne” dla klas I-III i grup przedszkolnych. Organizatorami konkursu były p. Iwona Maćkowiak i p. Gabriela Theis. Na konkurs wpłynęło 68 prac plastycznych wykonanych dowolną techniką. Liczyła się pomysłowość, estetyka i bogactwo użytych materiałów. Celem konkursu było upowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych, zaszczepienie szacunku dla dawnych tradycji i obyczajów związanych z obchodami tych świąt oraz pobudzenie inwencji twórczej i uzdolnień plastycznych. Na terenie szkoły została zorganizowana wystawa. Komisja wyróżniła 27 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych. Małym artystom gratulujemy i dziękujemy za udział.

Przejdź do galerii  Palmy

Iwona Maćkowiak, Gabriela Theis

[#1464]  im, 07-04-2017 19:49 
   Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt

4 kwietnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT. W trosce o ich dobro w oddziałach wychowania przedszkolnego zorganizowano zbiórkę darów pod hasłem „Najmłodsi chcą pomagać”. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz uwrażliwienie dzieci na ich los.


Najmłodsi łącznie zebrali 30 kg suchej karmy, wiele puszek oraz saszetek, miski, smycze, obroże przeciwpchelne, legowiska i zabawki.


Zebrane dary zostały przekazane do Przytuliska w Dąbrówce. Wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy wzięli udział w zbiórce serdecznie dziękujemy.

Karolina Lademann

[#1465]  im, 06-04-2017 19:22 
   Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Każdego roku, 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Data ta nie jest przypadkowa ponieważ wypada w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Celem jest rozpowszechnienie książek dla dzieci, wspieranie czytania przez najmłodszych oraz promowanie wartościowej literatury i grafiki dla młodego czytelnika. Z tej okazji w oddziale przedszkolnym 0 F odbyły się zajęcia nawiązujące do literatury dziecięcej. Najmłodsi dowiedzieli się jak wygląda praca pisarza, ilustratora i tłumacza. Tego dnia każde dziecko mogło przynieść swoją ulubioną książkę i opowiedzieć o niej kolegom i koleżankom z klasy. Zalet czytania książek dzieciom jest bardzo wiele. Książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą empatii, logicznego myślenia, kojarzenia faktów i uwrażliwiają. Zaszczepiając najmłodszym miłość do czytania, jest nadzieja, że będzie ona owocować w dalszych etapach ich życia.

Karolina Lademann

[#1462]  im, 03-04-2017 21:39 
   Program "Czyste powietrze wokół nas" w grupie 0G

W marcu 2017r. w grupie 0G realizowano program „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci spacerując po okolicy szukały źródeł dymu. Po wycieczce uwieczniły swoje obserwacje na rysunkach. W czasie projektu zapoznały się z maskotką programu- Zielonym Dinkiem. Poznały różnicę, między dymem z gotującego się garnka, a dymem z komina, czy z papierosa. Wiedzą już jak wygląda znak zakazu palenia i gdzie można go spotkać. Potrafią asertywnie zwrócić uwagę palącym, że nie wolno tego robić przy dzieciach, ponieważ jest to dla nich szkodliwe i nie tylko dla nich. Dla utrwalenia wiadomości dzieci obejrzały prezentację multimedialną. Nauczyły się piosenki „Ten zielony Dinek.”

Przejdź do galerii  Dym

Beata Pawłowska

[#1468]  im, 01-04-2017 20:59 
   Czyste powietrze wokół nas

Dzieci z oddziału wychowania przedszkolnego D, wzięły udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Najmłodsi poznali dinozaura Dinka, który opowiedział im: co i dlaczego dymi?, co dzieje się, gdy ludzie palą papierosy?, jak unikać dymu papierosowego? Poprzez zabawy ruchowe, opowiadania, wierszyki, zagadki i szarady dowiedziały sie o szkodliwości dymów dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Projekt uwieńczony został spotkaniem z Rodzicami. Dzieci wręczyły opiekunom emblematy i laurki z hasłem NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ! oraz zaśpiewały piosenkę o Dinku, prosząc w ten sposób o zachowania prozdrowotne swoich najbliższych!

Przejdź do galerii  Czyste powietrze

Monika Rumian

[#1449]  im, 31-03-2017 21:11 
   Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

31 marca 3 klasy VI F, V F i V e Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi wraz z nauczycielami Moniką Suchomską, Wioletą Udalską, Pawłem Rodakiem i Tomaszem Kania udały się na wycieczkę do Gdańska aby zwiedzić nowo otwarte Muzeum II Wojny Światowej. Na miejscu w muzeum dwóch przewodników muzeum oprowadziło dzieci po muzeum przybliżając w delikatny sposób obraz drugiej wojny światowej. Dzieci zwiedziły dwie wystawy: „Podróż w czasie” – wystawę dla dzieci oraz Wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej Wystawa „Podróż w czasie” to wystawa, która składa się z trzech osobnych pokoi, będących rekonstrukcjami mieszkania warszawskiej rodziny w trzech różnych okresach: kilka dni po wybuchu II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej oraz tuż po zakończeniu wojny. Zmieniające się elementy wystroju są odbiciem sytuacji politycznej i społecznej okupowanego i walczącego kraju. Dzieci z wielkim zaciekawieniem i zaangażowaniem zwiedzały pokoje biorąc jednocześnie udział w zabawie prowadzonej przez przewodnika, z chęcią odpowiadały na jego pytania często zaskakując go swoją dużą wiedzą, jak na swój wiek. Wystawa główna Muzeum II Wojny Światowej Sercem Muzeum jest wystawa główna, zajmująca powierzchnię niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przypominać lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć. Tutaj już z dużym skupieniem i przejęciem dzieci słuchały opowieści przewodnika zwiedzając kolejne .elementy wystawy. Sama konstrukcja Muzeum zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie, a lekcja historii w jakiej miały szansę uczestniczyć dała im niezapomnianą, zobrazowaną wiedzę.

Organizator wycieczki Monika Suchomska

[#1475]  jk, 31-03-2017 13:28 
   Międzynarodowy Dzień Książki w klasach I - III

Okres wiosenny w naszej szkole jest doskonałym czasem, by realizować działania zachęcające do czytania książek. Dlatego też o tej porze roku mają miejsce różne inicjatywy służące temu celowi. 28 marca w klasach I-III odbył się Maraton Czytania- „Czytanie to świetna zabawa”. W poszczególnych klasach, świetlicy szkolnej, bibliotece nauczyciele, uczniowie i zaproszeni rodzice czytali fragmenty książek z podanego kanonu lektur:

 1. Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka,
 2. Anna Onichimowska - Najwyższa góra świata,
 3. Anna Sójka - Czytam od A do Z,
 4. Astrid Lindgren - seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii; Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio,
 5. Carlo Collodi - Pinokio,
 6. Chris Van Allsburg - Ekspres polarny,
 7. Danuta Wawiłow - Wiersze,
 8. Ellen Weiss, Mel Friedman - Sebastian, czyli kot,
 9. Florence and Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny,
 10. Frances Hodgson Burnett - Mała księżniczka,
 11. Hans Christian Andersen - Baśnie,
 12. Heather Amery - Mity greckie dla najmłodszych,
 13. Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle,
 14. Jan Brzechwa - Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa,
 15. Jan Whybrow - Księga straszliwej niegrzeczności,
 16. Joanna Krzyżanek - Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem,
 17. Julia Daszyńska - Cudaczek Wyśmiewaczek,
 18. Kamil Giżycki - Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego,
 19. Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka,
 20. Ludwik Jerzy Kern - Wiersze,
 21. Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki,
 22. Małgorzata Strzałkowska - Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki; Rady nie od parady; Wiersze, że aż strach,
 23. Marcin Brykczyński - Ni pies, ni wydra,
 24. Maria Krüger - Karolcia; Witaj, Karolciu,
 25. Maria Kownacka - Plastusiowy pamiętnik,
 26. Piotr Wojciechowski - Z kufra pana Pompuła,
 27. Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy; Nie ma nudnych dni,
 28. Tove Jansson - seria o Muminkach,
 29. Waclaw Čtvrtek - O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci,
 30. Wanda Chotomska - Wiersze, Pięciopsiaczki.


Maraton Czytania w klasach I-III zbiegł  się z apelem czytelniczo- multimedialnym dla klas I z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, który obchodzimy 02 kwietnia. Podczas apelu mali aktorzy, licealiści i nauczyciele wcielali się w role postaci z bajek i wierszy Jana Brzechwy. Uczniowie klasy IIg i IIj oraz uczennice klas VI szkolnego wolontariatu i uczniowie II Liceum Ogólnokształtującego w Rumi przeczytali zabawne i pouczające wiersze Jana Brzechwy najmłodszym uczniom naszej szkoły. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i udział w akcji.

Przejdź do galerii  Maraton

Iwona Maćkowiak, Joanna Próchniak, Karolina Bąkowska, Paulina Graś, Anna Młodzikowska, Iwona Nowoczyn

[#1448]  im, 30-03-2017 21:05 
   Zdrowe kanapki

28 marca uczniowie klasy I a w ramach projektu „Owoce i warzywa w szkole” poznali zasady zdrowego żywienia oraz wykonali na zajęciach zdrowe kanapki, do których dodaliśmy szczypiorek wyhodowany w klasie. Wiemy, że należy jeść mądrze, unikać niezdrowej żywności. Pamiętamy, że każda, nawet mała zmiana na lepsze jest pożyteczna dla naszego organizmu. Przestrzeganie kilku podstawowych zasad to źródło naszego zdrowia. Poznaliśmy 5 zasad zdrowego odżywiania:

 1. do szkoły wychodzimy po śniadaniu i ze śniadaniem,
 2. dzień bez świeżych owoców i warzyw to dzień stracony,
 3. zawsze myjemy ręce przed posiłkiem,
 4. mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości,
 5. pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.

Przejdź do galerii  Kanapki

Iwona Maćkowiak

[#1442]  im, 28-03-2017 21:50 

26-04-2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.110.063