W przeszłości nazwa naszego miasta miała wiele różnych form. W dokumentach z XIII wieku aż siedmiokrotnie pojawia się Rumna. Równolegle, bo około roku 1220 funkcjonuje też Rumina, a nieco później, w 1245 roku ta sama wieś to Rumpna. Formy niemieckie pojawiły się już w czasach panowania Krzyżaków:

1399 r. - Romele;
1584 r. - Rahmele, Romla;
1602 r. - Ramelaw;
1638 r. - Ramel.

    Pruski zaborca wprowadził nazwę Rahmel, jednak ludność kaszubska zachowała formę pierwotną, którą w 1928 r. pisano jako Rumja.
Parafię założyli około roku 1220 cystersi oliwscy, otrzymawszy tę wieś od księcia Subisława, syna Sambora I. Proboszczami względnie komendarzami bywali naprzemian cystersi oliwscy i księża świeccy.
    Po wojnach szwedzkich połączono parafię rumską i redzką w jedną. Dopiero w roku 1887 utworzono ponownie w "Rumji" samodzielne probostwo.
    W 1928 r. wieś zamieszkiwało 2248 Polaków wyznania katolickiego, 507 Niemców również wyznania katolickiego, 46 ewangelików i 3 osoby o wyznaniu prawosławnym.
    W starej Rumi na uwagę zasługuje zabytkowy, najstarszy w mieście kościół, którego budowę ukończono w 1918 r. Konsekrowano go dopiero 19 czerwca 1921 r. To w nim znajdują się najważniejsze zabytki: dzwon z napisem gotyckim w dialekcie niderlandzkim z roku 1530 oraz dwa boczne XVIII wieczne ołtarze. Warte obejrzenia są również ruiny starego kościoła, który jeszcze po II wojnie światowej służył jako salka do zebrań i nauki katechezy.
    Dzisiaj Rumia to 41.000 miasto w skład którego wchodzą dzielnice: Stara Rumia, Lotnisko, Biała Rzeka, Szmelta, Zagórze, Janowo i Kazimierz.

Na podstawie pracy zbiorowej "Diecezja Chełmińska", Pelplin, 1928 r.
Zdjęcia ze zbiorów prywatnych udostępnił dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi, pan Ludwik Bach

   Dalej