Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia
tel./fax (58) 671 29 17, tel. (58) 671 83 07
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwalono, co następuje:

Z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Rumi
rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa.

 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Rumi, przy ul. Świętojańskiej 11 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6.
 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja na 2017/2018 wg nowej ustawy

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi będzie funkcjonowała w dwóch budynkach:

 • ul. Stoczniowców 6:
  • oddziały przedszkolne,
  • klasy I; II; III; IV; V; VI; VII (w tym klasy matematyczne i sportowe)
   oraz
  • II Liceum Ogólnokształcące – klasy I – III;

 • ul. Świętojańska 11 :
  • oddziały przedszkolne,
  • klasy I; IV; VII,
  • klasy gimnazjum II; III.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzyć:
 • od klasy IV:
  • klasę matematyczną;
  • klasę sportową o profilu piłka siatkowa / piłka nożna;

 • od klasy VII:
  • klasę matematyczną;
  • klasę sportową o profilu piłka siatkowa / piłka nożna.

 • Testy sprawnościowe do klas IV sportowych:
  • piłka siatkowa - środa 7 czerwca oraz piątek 9 czerwca, godz. 15.30, sala gimnastyczna;
  • piłka nożna - środa 7 czerwca oraz piątek 9 czerwca, godz. 16.30, boisko Orlik.

 • Testy sprawnościowe do klas VII sportowych:
  • piłka siatkowa - środa 7 czerwca oraz piątek 9 czerwca, godz. 16.30, sala gimnastyczna;
  • piłka nożna - środa 7 czerwca oraz piątek 9 czerwca, godz. 17.30, boisko Orlik.
Dokumenty niezbędne przy rekrutacji do klas sportowych:
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (do pobrania poniżej);
 • karta kwalifikacyjna kandydata do klasy sportowej (do pobrania poniżej);
 • oświadczenie rodzica - zgoda na uczęszczanie do klasy i udział w testach sprawnościowych (do pobrania poniżej);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do klasy sportowej ( lub karta zdrowia sportowca
  / zawodnika- dotyczy osób zrzeszonych w klubach sportowych).
Dokumentację proszę składać w sekretariacie szkoły do 30 maja 2017r.

Dyrektor ZSO Lucyna Oglęcka
Rumia, 17 marca 2017 r.

 
 
 
1.   Informacja o rekrutacji do przedszkoli.
2.   Wniosek o przyjęcie do oddziału wychowania przedszkolnego 2017.
3.   Informacja o rekrutacji do klasy I (SPOZA OBWODU).
4.   Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do I klasy.
5.   Wniosek o przyjęcie do I klasy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.
6.   Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.
7.   Klasa sportowa - Podanie rodziców o przyjęcie dziecka do klasy sportowej.
8.   Klasa sportowa - Karta kwalifikacyjna kandydata do klasy sportowej.
9.   Klasa sportowa - Oświadczenie rodzica - zgoda na uczęszczanie do klasy i udział w testach sprawnościowych.
10   Klasa matematyczna - Podanie o przyjęcie do klasy matematycznej.
 
 
Top

14-12-2018 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.435.701