Dokumenty zawodnika

Dodano: 06.09.2015, DH

Deklarację Gry Amatora wypełnia się na początku każdego sezonu rozgrywkowego. Jest to zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w rozgrywkach ligowaych organizowanych przez PZPN. Dokument w formacie A5 wymaga podpisu dziecka (w miejscu podpisu zawodnika) oraz podpisu rodziców w miejscu do tego przeznaczonym. Deklaracja do pobrania poniżej lub u osobiście u trenerów.