Dokumenty zawodnika

Dodano: 01.02.2018, DH

Każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów uprawniających do udziału w zajęciach, turniejach i rozgrywkach klubowych. W przypadku zawodnika niepełnoletniego obowiązek ten spoczywa na rodzicach bądź prawnych opiekunach dziecka. Wymagane dokumenty to:

  • Formularz rejestracyjny zawodnika - dokument wypełnia się tylko raz w momencie przystąpienia do klubu. Jest on niezbędny i potrzebny w procesie rejestracji zawodnika w bazie PZPN. Do niego należy dołączyć jedno zdjęcie.
  • Zgoda rodziców - dokument wypełnia się tylko raz w momencie przystąpienia do klubu. Jest to zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach, meczach, turniejach itp. organizowanych przez klub MKS Orkan Rumia oraz PZPN.
  • Oświadczenie o ochronie danych osobowych - dokument wypełnia się tylko raz w momencie przystąpienia do klubu. Jest to zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dziecka i członków jego rodziny niezbędnych w realizacji programu, założeń i celów szkolenia.
  • Deklaracja Gry Amatora - dokument wypełnia się na początku każdego sezonu rozgrywkowego. Jest to zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w rozgrywkach ligowaych organizowanych przez PZPN. Dokument wymaga podpisu dziecka (w miejscu podpisu zawodnika) oraz podpisu rodziców w miejscu do tego przeznaczonym.
  • Karta zdrowia sportowca lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu - dokument wystawiany przez lekarza sportowego. Szcegóły w zakładce badania lekraskie


Niezbędne dokumenty można pobrać poniżej lub osobiście od trenerów.

       Formularz rejestracyjny zawodnika

       Zgoda rodziców

       Oświadczenie o ochronie danych osobowych

       Deklaracja Gry Amatora