Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 
 
   Wniosek o zajęcia z j. kaszubskiego.   
 

Język kaszubski w szkole

    W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podczas zajęć, które odbywają się 3 razy w tygodniu, uczniowie mogą nie tylko poznawać jedyny w Polsce język regionalny, ale mają też okazję odkrywać najbliższą okolicę, historię, geografię i kulturę naszego regionu. Zajęcia prowadzone są w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy, z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, typu prace plastyczne, projekty grupowe, zajęcia ruchowe, drama, odgrywanie scenek, zabawy językowe.
 
    Zajęcia finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, dlatego w ramach godzin lekcyjnych istnieje możliwość organizacji wycieczek, warsztatów i spotkań z regionalistami. Wszystkie formy uatrakcyjnienia zajęć oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne dla rodziców.
 
    Zajęcia prowadzi mgr Edyta Jankowska-Giermek, posiadająca uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 
    Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły, w momencie organizacji roku szkolnego, tj. do 30 kwietnia. Wnioski składane są na zasadzie dobrowolności i obowiązują na cały okres nauki dziecka w szkole. Oznacza to, że w następnym roku szkolnym nie ma już potrzeby składania kolejnego wniosku. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji (w wyjątkowych przypadkach) jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego.
 
    Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie).

  • Na I etapie nauki (klasy I – III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadaniach i projektach proponowanych przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych.
     
  • Na II etapie nauki (klasy IV – VI) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza – zaleca się przeprowadzenie 1 sprawdzianu w semestrze.

Życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub !


01-07-2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.317.637