Spis podręczników do klasy V

 

Historia i społeczeństwo 

„Historia i społeczeństwo”, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Wydawnictwo Szkolne PWN,wyd.2011-podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Język angielski

New Friends 2 wyd. Pearson Longman

Ćwiczenia + Podręcznik

 

Religia

Nowy Testament - wydawnictwo „Święty Paweł”

Podręcznik do religii „Wielbimy Boga” dla klasy V, pod red. ks. Tadeusza Śmiech,  wydawnictwo „Jedność”

 

Przyroda

Przyroda dla klasy piątej, Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfr, wydawnictwo Nowa Era +2 zeszyty ćwiczeń

 

Muzyka

„Klucz do muzyki” Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Część 2   (bez ćwiczeń)

Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik
Wydawnictwo WSiP

 

Informatyka

Podręcznik wraz z płytą CD „Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV – VI”
Grażyna Koba

Wydawnictwo Migra

Język polski

„Między nami” – podręcznik  i ćwiczenia

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

Matematyka

Podręcznik – MATEMATYKA 5 - M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki- wydawnictwo GWO

Zeszyt ćwiczeń – LICZBY CAŁKOWITE I UŁAMKI część 1 – Z. Bolałek, M Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan – wydawnictwo GWO

Zeszyt ćwiczeń – LICZBY CAŁKOWITE część 2 - Z. Bolałek,  M Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan – wydawnictwo GWO

Zeszyt ćwiczeń – GEOMETRIA część 3 - M Dobrowolska, A. Mysior,  P. Zarzycki, wydawnictwo GWO

 

Seria  MATEMATYKA Z PLUSEM

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

 

Plastyka

PODRĘCZNIK

Marzanna Polkowska i Lila Wyszkowska  PLASTYKA Podręcznik dla klas 4-6,

Wydawnictwo OPERON

ZESZYTY ĆWICZEŃ

część 1: Zagadnienia plastyczne  i część 2: Historia sztuki

 

 

POWRÓT