Alina Dempc - "Wpływ hałasu na organizm człowieka".

 

      ,,Hałas” jest to każdy dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Hałas należy ostatnio do najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych, szczególnie dla mieszkańców wielkich miast. Ucho ludzkie zarówno na jawie, jak i w czasie snu, stale odbiera dźwięki. Dźwięki określane są jako periodyczne drgania cząsteczek środowiska, powodujące wrażenia słuchowe. Odczuwanie hałasu może być różne u poszczególnych ludzi. Dla kierowcy jadącego samochodem odpowiedni warkot jest dowodem prawidłowego działania silnika, co wywołuje u prowadzącego odczucie zadowolenia. Ten sam warkot może być jednak przykrym i dokuczliwym dźwiękiem dla przechodniów. Do pewnych hałasów przyzwyczajamy się i w razie ich braku odczuwamy niepokój.
      Liczne badania wykazują, że niezależnie od indywidualnych odczuć pewne dźwięki są szkodliwe dla zdrowia i powodują trwałe zmiany w organiźmie człowieka lub przeszkadzają w normalnym życiu.
      Mianowicie mianem hałasu określa się nie zharmonizowane, głośne i dokuczliwe dźwięki, zakłócające spokój i wpływające negatywnie na organizm ludzki. Natężenie dźwięków określa się różnymi jednostkami fizycznymi. Najczęściej jednak stosuje się względne określenie natężenia dźwięku wyrażone w decybelach (dB).

POZIOM NATĘZENIA NIEKTÓRYCH DZWIĘKÓW W DECYBELACH

ŹRÓDŁO DZWIĘKU
POZIOM W DECYBELACH
ŚREDNI PRÓG SŁYSZENIA ZDROWEGO UCHA
0
Szmer liści w bezwietrzny dzień (3 m )
0-5
Normalny oddech (0.5 m)
5-10
SZEPT CICHY (2 m)
10-15
SZEPT PRZECIĘTNY (2 m)
15-20
Studio radiowe lub filmowe
20-25
Bardzo ciche pomieszczenie, tykanie zegara (1 m)
25-30
Szpital, kościół, czytelnia
30-35
DARCIE PAPIERU (1 m)
35-40
cicha ulica
40-45
SPOKOJNA ROZMOWA (2 m)
45-50
Mały sklep, małe pomieszczenie biurowe
50-55
Dzwon kościelny (400 m)
55-60
GŁOŚNA ROZMOWA (2 m)
60-65
Domowa maszyna do szycia, maszyna do pisania
65-70
Silnik samochodu osobowego (6 m)
70-75
Dzwonek telefonu (2 m)
75-80
KRZYK ((1 m)
80-85
Wnętrze autobusu
85-90
Świder pneumatyczny (2 m)
90-95
Klakson samochodowy (5 m)
95-100
Pociąg pospieszny (3 m)
100-105
Kolej podziemna(3 m)
105-110
Dyskoteka
110-115
Młot pneumatyczny (5 m)
115-120
Karabin maszynowy (0.5 m)
120-125
GRANICA BÓLU
125-130
Prasa hydrauliczna (0.5 m)
130-135
Silnik samolotu śmigłowego (3 m)
135-140
Syrena alarmowa (3 m)
140-145
Samolot odrzutowy przy starcie (10 m)
145-150
HAŁAS POWODUJĄCY STAŁE USZKODZENIE SŁUCHU
150-155
HAŁAS POWODUJĄCY WSTRZĄS MÓZGU
155-160
HAŁAS ŚMIERTELNY
160-powyżej

      Szkodliwość hałasu zależy od częstotliwości i natężenia dźwięków, od czasu ich trwania oraz od tego, czy mają one charakter ciągły czy impulsywny. W znacznym stopniu szkodliwość ta zależy od odległości źródła dźwięku, konfiguracji terenu lub rodzaju pomieszczenia. Długotrwałe działanie hałasu powoduje rozwój chorób o podłożu nerwicowym, zmęczenie, pobudliwość, bóle głowy, bezsenność, trwałe ubytki słuchu a także zmniejszenie wydolności słuchu. Ponadto poszczególne poziomy hałasu w decybelach wpływają:

  1. hałas o poziomie poniżej 35 dB jest nieszkodliwy,
  2. hałas o poziomie 35-70 dB ma ujemny wpływ na organizm człowieka, a w szczególności na układ nerwowy ( zmęczenie, spadek wydajności pracy , obniżenie zrozumiałości mowy),
  3. hałas o 70-85 dB trwający stale powoduje zmniejszenie wydajności pracy i zdrowia, trwałe osłabienie słuchu,
  4. hałas o 85-120 dB uszkadza słuch, powoduje zaburzenia nerwowe, równowagi, krążenia,
  5. natomiast hałas powyżej 120 dB trwający więcej niż 5 minut paraliżuje organizm, powoduje zaburzenia równowagi, zmiany zaburzeń czynnościowo fizjologicznych organizmu.

Z punktu medycznego hałas ma szkodliwy wpływ na poszczególne układy organizmu ludzkiego:

a) układ nerwowy- najbardziej zagrożony jest na hałas, powstają zaburzenia psychiczne, osłabienie pamięci, bezsenność, stany lękowe, uczucie rozdrażnienia i zmęczenia, czasami podniecenia i w ostateczności doprowadza do depresji;
b) układ krążenia- długotrwały hałas powoduje zwężenie naczyń krwionośnych to powoduje wzrost ciśnienia krwi a to przyczynia się do zaburzenia rytmu i pojemności serca, zmniejszenie przepływu krwi, słabsze ukrwienie mózgu i to w ostateczności powoduje migrenę;
c) układ pokarmowy- zmniejsza się wydolność gruczołów śluzowych, perystaltyki jelit;
d) układ oddechowy- pod wpływem hałasu człowiek szybciej oddycha, następuje zmiana wentylacji płuc;
e) wydzielanie gruczołów dokrewnych- następuje spadek poziomu cukru , nadczynność tarczycy;
f) narządy rodne- następują zaburzenia miesiączkowania, powoduje niepłodność, przyspieszenie tętna płodu, uszkodzenie słuchu dziecka oraz częstsze poronienia;
g) zaburzenia wzroku- następuje mrużenie oczu, zmniejszenie pola widzenia, zmiana percepcji wzroku;
h) długotrwały hałas powoduje zaburzenia zmysłu równowagi, dotyku oraz zmniejszenie uczucia bólu.


Opracowała:
Alina Dempc powrót