Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
 
   Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

w Gdyni

      

        13 lutego gościliśmy panie z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Celem spotkania była prezentacja oferty studiów wyższych uczelni dla uczniów klasy III naszego liceum. WSAiB w Gdyni oferuje studia na wydziałach Prawa, Administracji, Zarządzania, Finansów  i Rachunkowości, Kryminologii i Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Managementu i inne.  

 

 

[#1733]  am, 14.02.2018 12:21 
   Ferie zimowe w ZSO

Zapraszamy wszystkich chętnych !!!!!

Godzina

Miejsce

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek 29.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Wtorek 30.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Środa 31.01.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Czwartek 01.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Grinholc

Piątek 02.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

M.Polender

9.00-10.30

Duża sala

Piłka nożna I-III

D.Hadam

10.30-12.00

Duża sala

Piłka nożna IV-VI

D.Hadam

 

 

 

 

Poniedziałek 05.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

A.Grudka

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Wtorek 06.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

9.00-11.15

Mała sala

Rugby

M.Szczepański

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Środa 07.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Gry zespołowe

A.Grudka

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Czwartek 08.02.18

9.00-12.00

Duża sala

Piłka siatkowa

R.Sawicki

9.00-11.15

Mała sala

Rugby

M.Szczepański

8.30 – 11.30

Świętojańska

Gry zespołowe

G.Ligęza

Piątek 09.02.18

9.00-12.00

Mała sala

Piłka siatkowa

K.Trościanko

9.00-12.00

Duża sala

Gry zespołowe

G.Sowa

9.00-12.00

Sala 38

Rumba

A.Rogowska

[#1730]  dh, 29.01.2018 16:05 
   ZMIANY W WSO WAGI OCEN

ZMIANY W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANA

ŚREDNIA WAŻONA

 

Zmiany obowiązywać będą od 4 września 2017 r.

 

W § 2 WSO ust. 6 pkt 6 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

a)     podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia ważona,

b)  wagi ocen, ustala nauczyciel w pso:

Waga 5

Waga 4

Waga 3

Waga 2

Waga 1

 

celujący -                     99-100%

bardzo dobry +             96-98%

bardzo dobry                90-98%

bardzo dobry -              90-92%

dobry +                         86-89%    

dobry                            75-89%         

dobry -                          75-78%    

dostateczny +                71-74%

dostateczny                   56-74%

dostateczny -                 56-59%         

dopuszczający +            52-55%   

dopuszczający               40-55%     

niedostateczny +            36-39%   

niedostateczny               0-39%     

 

c)     średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę roczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,74

niedostateczny

od 1.75 do 2,74

dopuszczający

od 2.75 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4.74

dobry

od 4.75 do 5,74

bardzo dobry

od 5.75

celujący

 

d)    średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę śródroczną w następujący sposób:

 

ŚREDNIA

OCENA SZKOLNA

poniżej 1,40

niedostateczny

od 1,40 do 1,74

niedostateczny +

od 1,75 do 2,39

dopuszczający

od 2,40 do 274

dopuszczający +

od 2,75 do 3,39

dostateczny

od 3,40 do 3,74

dostateczny +

od 3,75 do 4,39

dobry

od 4,40 do 4,74

dobry +

od 4,75 do 5,39

bardzo dobry

od 5,40 do 5,74

bardzo dobry +

od 5,75

celujący

 e) ocena proponowana może zawierać +,

f)   jeśli uczeń nie przystąpi do napisania pracy klasowej lub innej formy sprawdzenia wiedzy w wyznaczonym terminie skutkuje to wpisaniem do dziennika elektronicznego wartości "0"; wartość ta zostanie zastąpiona oceną w sytuacji gdy uczeń przystąpi do napisania zaległej pracy,

g)  wartość "0" nie jest oceną.

[#1568]  am, 25.01.2018 17:08 
   II etap XI OWoB

II  ETAP

XI OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

„Stop smogowi!”

Przejdź do galerii  II etap OWoB

 

 

Za nami II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dziś, 25 stycznia w konkursie wzięli udział uczniowie, którzy pomyślnie napisali poprzedni test. Punktualnie o godzinie 10.00 młodzież przystąpiła do rozwiązania testu, który składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru i zadań otwartych. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwał nasz gość st. inspektor Straży Miejskiej w Rumi pan Jacek Radomski. Organizatorem olimpiady są Straż Miejska w Gdańsku i Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku. Temat tegorocznej olimpiady brzmi „Stop smogowi!”. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikują się do III etapu.  

 Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#1714]  am, 24.01.2018 13:39 
   Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

W dniu 6 stycznia 2018 roku przez Rumię uroczyście przemaszerował Orszak Trzech Króli z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie wraz z katechetami i dyrekcją szkoły. W królewskich pelerynach i koronach śpiewając kolędy uczestnicy przeszli z parafii Podwyższenia Krzyża pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie oddali pokłon narodzonemu Dziecięciu. Następnie wysłuchali koncertu kolęd i zjedli ciepły posiłek. Liceum reprezentowali uczniowie klasy II b z grupy mundurowej.

[#1716]  am, 23.01.2018 13:54 
   Różewicz w oczach młodych Pomorzan

Różewicz w oczach młodych Pomorzan

            Klaudia Pietrzak, ucz. klasy II a, została laureatką X wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego: Różewicz w oczach młodych Pomorzan. Zajęła trzecie miejsce w kategorii - recytacja.  Z pewnością do sukcesu Klaudii przyczynił się udział w warsztatach teatralnych, które wygrała w konkursie Wierszogadanie. W dniu 15 stycznia br. wręczono nagrody zwycięzcom, którzy przybyli z całego województwa , min. z Kartuz i Słupska. W tym roku o palmę pierwszeństwa rywalizowały ze sobą drużyny z 14 szkół. Poziom był bardzo wysoki a jury wymagające. Tym bardziej cieszy sukces Klaudii, że znalazła się w gronie tych najlepszych. Dotychczas nasi uczniowie sześć razy uzyskali miano laureata w tym Konkursie. Cztery razy w kategorii plastycznej i dwa razy  - w recytacji. Serdecznie gratulujemy Klaudii i nie ukrywamy, że mamy apetyt na więcej.

                                                                                                                                           Dorota Dubiel-Stojek

[#1707]  am, 16.01.2018 10:52 
   Goście z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Goście z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Przejdź do galerii  WSZ

             

Dziś, 16 stycznia, gościliśmy panie z Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Celem spotkania była prezentacja oferty studiów wyższej uczelni  dla uczniów klasy III naszego liceum. Przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej maturzyści otrzymali informacje o wymaganiach stawianych przed kandydatami na studentów. Zainteresowanym wręczono ulotki informacyjne.    W trosce o wybór kierunku studiów i przyszłego zawodu przez uczniów klas maturalnych, w naszej szkole tradycyjnie odbywają się spotkania maturzystów z przedstawicielami wyższych uczelni. 

 

 

[#1706]  am, 16.01.2018 10:31 
   Licealiści na Uniwersytecie Gdańskim

Licealiści na Uniwersytecie Gdańskim

 

            W piątek 12 stycznia uczniowie klasy III A pod opieką pana Mateusza Włodarskiego udali się na Uniwersytet Gdański, by wziąć udział w wykładach przygotowanych w ramach projektu „Licealiści w Instytucie Filologii Polskiej”. Wizyta na gdańskiej uczelni była dla tegorocznych maturzystów świetną okazją do odkrywania sekretów „Ferdydurke”, tropienia stereotypów w kulturze, a nawet symbolicznego wywoływania duchów w kontekście związków praktyk szamańskich z narodzinami teatru.

         Profesjonalnie przygotowane zajęcia wywarły na uczniach bardzo pozytywne wrażenie i zachęciły nie tylko do słuchania, ale i włączania się do dyskusji i zadawania ciekawych pytań.

         Licealiści zgodnie stwierdzili, że po tego typu powtórkach matura z polskiego nie będzie im straszna.

 

 

                                                                                                          Mateusz Włodarski

 

[#1704]  am, 14.01.2018 08:18 
   Jasełka 2017

Jasełka

2017

Przejdź do galerii  jasełka

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to dni, w których poddajemy się temu magicznemu nastrojowi świąt i obchodzimy je szczególnie uroczyście.

 Jasełka, bardzo uroczyste, ciepłe, pełen magii i dobrego słowa, dziś 22 grudnia przygotowała klasa I a przy wsparciu pań Aleksandry Andrachiewicz i Marzenny Taube. Aktorzy opowiedzieli o cudzie Bożego Narodzenia, czym wprowadzili wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. Wysłuchaliśmy kolęd i życzeń.

Spotkanie było podsumowaniem kończącego się roku kalendarzowego. Pani wicedyrektor Aleksandra Zarzycka i Aleksandra Andrachiewicz w imieniu Samorządu Uczniowskiego życzyły sukcesów w nadchodzącym 2018 roku. Wręczone zostały nagrody za konkursy zorganizowane przez Samorząd, m. in. na dekoracje świąteczne.

 

Najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju

wieczerzy wigilijnej

oraz

spełnienia marzeń i nadziei, jakie niesie nadchodzący

Nowy 2018 Rok

życzy cała Społeczność  Szkolna

 

  

 

[#1690]  am, 21.12.2017 13:02 
   Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

WYNIKI

I etapu

XI OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu:


 


Kinga Alicka – 3 a

Aleksander Baldauf – 2 b

Piotr Bigott – 3 a

Aleksander Borowski – 1 b

Piotr Buczma - 3 a

Izabela Draszanowska – 3 a

Justyna Figurska – 1 a

Dominik Gołąbek – 1 b

Anna Gwiazda – 3 a

Natalia Gurska – 1 b

Michał Hajduk – 2 b

Bartosz Hundrieser – 2 b

Aleksandra Kacprzak – 3 a

Wiktoria Kuć – 2 a

Katarzyna Lawryn – 2 a

Natalia Malec - 1 a

Weronika Małgorzewicz – 2 b

Karla Moza -2 b

Weronika Orłowska – 3 a

Maja Pilarska – 2 b

Paulina Popko – 2 a

Klaudia Przybyszewska – 1 a

Natalia Skrzypek – 2 b

Marta Szreder – 2 a

Piotr Wiśniewski – 2 b

 


II etap olimpiady odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00

w czytelni szkolnej.

                                                                                                      


  

[#1678]  am, 12.12.2017 13:39 


15.04.2018
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
744.982